Gwall 404

Wel, mae hyn yn lletchwith...

Mae'n ddrwg gennym, ond nid yw'r dudalen roeddech chi'n gobeithio ei weld ddim yma. Mae'n bosibl ei bod yn arfer bod yma, neu efallai i'ch bys lithro wrth i chi deipio.

Os ydych wedi dilyn dolen gyswll sydd wedi torri ar un o'n tudalennau, rhowch wybod i ni ac fe allech ennill pen ysgrifennu Prifysgol Aberystwyth!*

Yn y cyfamser, rhowch gynnig ar un o'r tudalennau isod i ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?


* Dewisir un enillydd ar hap bob blwyddyn. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw'r hawl i dynnu'r cynnig hwn yw ôl unrhyw bryd, yn dibynu faint o beniau sydd ar gael, costau postio a phecannu, a ph'un a fydd tîm y we'n cael stŵr oherwydd y dudalen 404 hon.

Eich Manylion

Eich Adborth

Cyfeiriad y dudalen olaf i chi ymweld a hi
http://www.aber.ac.uk/cy/404/

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol sy’n cael ei grynhoi trwy gyfrwng y ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR).

Defnyddir y data personol amdanoch gan y Gwasnaethau Gwybodaeth er mwyn ymateb i’ch ymholiad, ac onibai eich bod yn dewis cymryd rhan yn y gystadleuaeth, ni chaiff ei gadw y tu hwnt i gyfnod gohebu â chi.

Trwy ddewis cymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn caniatáu i’r data personol gael ei gadw tan 1af Rhagfyr pryd y bydd y raffl yn cael ei dynnu, ac ar ôl hynny caiff ei ddileu.