Cymeradwyaeth

Rydym yn croesawu pobl o bedwar ban i Aberystwyth ac rydym yn falch iawn fod gymaint yn uchel iawn eu parch o’r Brifysgol a’r Dre.

Byddwn yn ychwanegu negeseuon o gymeradwyaeth i’n tudalen wrth i ni gofnodi barn a sylwadau ein hymwelwyr. Yn y cyfamser, mwynhewch y darnau byrion yma a gofnodwyd yn ddiweddar.

Robert Peston

Golygydd Economeg y BBC yw Robert Peston a chafodd ei urddo yn Gymrawd y Brifysgol yn 2011. Ymwelodd â’r Brifysgol yn ddiweddar i draddodi darlith gyhoeddus, a nododd pam ei fod wrth ei fodd yma yn Aber.

 

Y Llysgennad Richard Butler

Mae’r Llysgennad Butler wedi dal nifer o swyddi uchel yn Awstralia, gan gynnwys Dirprwy Gynrychiolydd yr Atomic Energy Agency (IAEA) a’r OECD; Llysgennad Diarfogi (Genefa); Llysgennad yng Ngwlad Thai a Cambodia; Llysgennad a Chynrychiolydd Parhaol i’r Cenhedloedd Unedig (Efrog Newydd); a Llywodraethwr Tasmania. Yn 1997, fe’i penodwyd gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Kofi Annan, yn Gadeirydd Gweithredol Comisiwn Arbennig y Cenhedloedd Unedig i ddiarfogi Irac (UNSCOM).

Bu’n darlithio yn Aberystwyth yn ddiweddar a gwnaeth y sylwadau cadarnhaol canlynol am yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Llwytho Chwaraewr Fideo...

 

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Llun o enillwyr Gwobrau Dysgu dan Arweiniad MyfyrwyrBellach yn eu trydedd flwyddyn, mae’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n nodi cydnabyddiaeth myfyrwyr o gyfraniad staff y Brifysgol. Derbyniwyd 439 o enwebiadau mewn wyth categori:

  • Gwobr Addysgu Ragorol
  • Staff Cynorthwyol o Flwyddyn
  • Gwobr Rhagoriaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg
  • Gwobr Athro Ol-raddedig
  • Aelod Staff Newydd y Flwyddyn
  • Tiwtor Personol y Flwyddyn
  • Cynrychiolydd Myfyrwyr y Flwyddyn
  • Adran y Flwyddyn

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 2 Mai 2104, a bydd manylion am ein henillwyr yn cael eu cyhoeddi drwy ein cyfri twitter @prifysgol_aber a’n tudalennau newyddion.

Ymwelwch â’n tudalen Anrhydeddau a Llwyddiannau i gael gwybod mwy am lwyddiannau’n Prifysgol