Yr Ardal Leol

Yma yn  Aberystwyth rydym yn deall bod dewis prifysgol yn golygu mwy na dewis addysg wych yn unig; mae hefyd yn fater o ddod o hyd i'ch ail gartref.

Does unman tebyg i Aberystwyth: does dim un Brifysgol arall sy'n gallu cynnig y cyfuniad unigryw o draddodiad hir; lleoliad eithriadol o hardd wrth odre'r mynyddoedd ac ar lan y môr; canolfan o bwys diwylliannol a masnachol i'r fro a'r genedl; campws sy'n cyfuno un o ddim ond chwe llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain gyda Chanolfan i'r Celfyddydau sydd â statws Sefydliad Disglair a'r adnoddau diweddaraf.

A ninnau yng nghanol harddwch Bae Ceredigion, a Môr Iwerddon i'r gorllewin a Mynyddoedd y Canolbarth i'r dwyrain, mae gennym fynyddoedd gwledig yn ogystal â glan y môr i'w mwynhau. Cewch groeso cynnes yn y dref gyfeillgar sydd â chymysgedd gwych o bobl yn ogystal â chymysgedd gwych o siopau, caffis, bwytai, tafarndai a chlybiau. Mae'r traeth yn llecyn braf i ymlacio a mwynhau'r olygfa, yn enwedig ain machludiadau haul bendigedig, ac os ydych chi'n lwcus efallai y gwelwch ddolffin trwynbwl neu lamhidydd. Mae sawl safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig yn yr ardal, ac fe welwch farcudiaid coch yn hedfan dros y campysau yn rheolaidd.

Yn ôl MSN Travel Aberystwyth yw'r Dref neu Ddinas Brifysgol orau yng Nghymru a'r 8fed yng ngwledydd Prydain. Dyma hefyd y lle mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr  (Daily Mail's Complete University Guide 2013).

Dewch i weld drosoch eich hunain ar un o'n Diwrnodau Agored neu fe allwch gael cip ar ein bro hardd ar ein horiel lluniau.