Cymorth gyda'r Iaith

 

 

Adnoddau’r Gymraeg  

Adnoddau Saesneg i fyfyrwyr rhyngwladol

Ceir yn y Rhestr o Eiriau Academaidd gasgliad o eiriau sydd wedi cael eu nodi fel rhai cyffredin iawn mewn ysgrifennu academaidd. Maent wedi eu codi o gorff o fwy na 3,500,000 o eiriau mewn testunau academaidd. Mae diffiniad manwl—a chyfle i weld y rhestr—ar gael ar dudalennau English Vocabulary Exercises. Mae’r rhestrau’n cynnwys amryw helaeth o ymarferion rhyngweithiol i ymarfer eich Saesneg.

Mae gan Goleg Queen Mary, Prifysgol Llundain adnodd defnyddiol iawn o’r enw Academic English Online. Mae’n ymdrin â meysydd fel:

 • Ysgrifennu academaidd
 • Darllen academaidd
 • Siarad academaidd
 • Gramadeg

Mae’r rhain yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio Saesneg fel iaith dramor neu ail iaith, ond mae’r cyngor ar agweddau strwythurol ar drefnu a dadlau’n rhesymegol yn aml yr un mor berthnasol i fyfyrwyr y mae’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt.

Sefydliad addysgol rhyngwladol yw Education First. Mae’n darparu ystod o adnoddau i’r rhai sy’n dysgu Saesneg, gan gynnwys cyngor ar:

Mae llawer o’r idiomau a’r dyfyniadau a ddefnyddir yma yn aml yn ddefnyddiol wrth sgwrsio neu drafod, ond byddwch yn ofalus wrth eu defnyddio mewn Saesneg ysgrifenedig. Nid yw idiomau a dyfyniadau cyffredinol yn gyffredin mewn ysgrifennu academaidd. 

Mae gan BBC Learning English gasgliad defnyddiol o adroddiadau newyddion ac ymarferion yn ymwneud ag iaith. Mae’r rhain yn amrywio o lefelau canolraddol is i lefelau uwch ac maent yn ddefnyddiol iawn er mwyn datblygu iaith sy’n trafod materion cyfoes a materion penodol.

Adnoddau Cymraeg

 • Literatim  - Eisiau ysgrifennu e-byst neu gymryd nodiadau yn Gymraeg ar eich ffôn neu dabled?  Dyma ap darogan testun yn Gymraeg gyda geiriadur dwyieithog (Cymraeg a Saesneg).
 • Gafael Mewn Gramadeg gan David Thorne: e-lyfr  sy’n cynnwys trafodaeth ar gywair ac amrywiaeth eang o arddulliau llafar ac ysgrifenedig – defnyddiol i’r rhai sy’n astudio Cymraeg.
 • Botwm y Byd: Cyfres o ymarferion rhyngweithiol i gyfoethogi eich gallu i ddeall a siarad Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg a’u trosi i’r Gymraeg.
 • Lexicelt: Gwerslyfr a geiriadur ar-lein i ddysgu Gwyddeleg drwy’r Gymraeg (neu Gymraeg drwy’r Wyddeleg), gan gynnwys recordiadau sy’n galluogi ichi glywed yr iaith lafar.
 • brezhoneg.org.uk : Geiriadur Cymraeg-Llydaweg a Llydaweg-Cymraeg a chronfa frawddegau sy’n dangos sut mae geiriau yn cael eu defnyddio – yn ddefnyddiol i fyfyrwyr Llydaweg.

Geiriadurion a Termau Cymraeg

 • Ap Geiriaduron: Angen term ar frys mewn seminar neu drafodaeth?  Defnyddiwch yr ap sy’n darparu termau ar eich ffôn neu dabled
 • Porth Termau Cenedlaethol Cymru: y porth at dermau academaidd wedi’u safoni termau mewn amryw o feysydd gan gynnwys y celfyddydau, dyniaethau, gwyddorau cymdeithasol a’r gwyddorau
 • BydTermCymru: y porth i dermau a ddefnyddir gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.  Yn ddefnyddiol i fyfyrwyr gwleidyddiaeth a’r gyfraith.
 • Ap GPC / GPC Ar-Lein: Geiriadur hanesyddol Cymraeg sy’n cyfateb i’r Oxford English Dictionary.  Yn diffinio geiriau fel y maent yn cael eu defnyddio ac yn dangos eu hanes.
 • Geiriadur yr Academi: geiriadur Saesneg – Cymraeg a ddefnyddir yn helaeth gan gyfieithwyr.  Lluniwyd i ddangos cyfoeth yr iaith Gymraeg.

 

Y Ganolfan Adnoddau Iaith (Llawr B Hugh Owen)

Adnoddau ar gyfer ieithoedd eraill

Mae gan yr Adran Ieithoedd Modern gasgliad helaeth o adnoddau ar ei gwefan ar gyfer dysgu Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg. Mae’r rhain yn cynnwys dolenni cyswllt cyffredinol, papurau newydd, cyfnodolion ac amryw o adnoddau ar y we.