Ystadegau a rhifedd

 

 

Adnoddau defnyddiol

Mae Khan Academy yn dysgu mathemateg, o rifo yr holl ffordd i galcwlws. Gallwch ddewis ar ba lefel yr hoffech gychwyn felly gallwch fynd yn syth i’r adran sydd fwyaf perthnasol i chi. https://www.khanacademy.org/math

Gall adnoddau Khan Academy helpu myfyrwyr i ddysgu neu i adolygu sgiliau mathemategol allweddol. 

 

Cyngor gan adrannau

Cyfrifiadureg

Mae Mathematics playground yn wefan helaeth a hawdd ei defnyddio sy’n helpu â’r meysydd isod. Gallwch ddewis eich maes o’r tu mewn i’r wefan drwy’r brif ddolen gyswllt, neu ddewis o’r prif adrannau isod.