Buddsoddi dros £100m yn eich dyfodol

Ers 2013, mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn rhoi cynullun buddsoddi gwerth dros £100m ar waith i wella ac ymestyn ein cyfleusterau preswyl ac addysgu rhagorol.

Mae'r rhain yn cynrychioli buddsoddiad mawr yn y cyfleusterau fydd ar gael i chi. Byddant yn sicrhau y byddwch yn elwa o gyfleusterau dysgu ac addysgu o'r radd flaenaf er mwyn sicrhau bod gennych yr holl sgiliau sydd i’w hangen er mwyn llwyddo yn y byd gwaith. Dyma un o'r buddsoddiadau mwyaf arwyddocaol yn hanes y Brifysgol. Gyda'i gilydd, byddant yn sicrhau y bydd prifysgol hynaf Cymru mewn sefyllfa dda i oroesi her yr unfed ganrif ar hugain - trydedd canrif o fodolaeth Aberystwyth.