Campws Gogerddan

Mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu buddsoddi £40.5m er mwyn datblygu Campws Ymchwil ac Arloesedd newydd yng Ngogerddan.

Bydd y campws yn cael ei adnabod fel Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth.

Mae'r datblygiad wedi ei wneud yn bosibl gan fuddsoddiad o £14.5m gan y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth Biotechnoleg a Biolegol (Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) gan David Willetts AS, Gweinidog y Deyrnas Gyfunol dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth mewn lansiad Strategaeth Amaeth-Dechnoleg Llywodraeth y DG.

Bydd £20m o gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a £8.5m o Brifysgol Aberystwyth yn dod â chyfanswm y buddsoddiad yn y prosiect hwn i £40.5m.

Bydd y BBSRC yn buddsoddi hyd at £14.5m er mwyn cynorthwyo i sefydlu Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth ar gyfer bwyd ac ynni adnewyddadwy a bydd yn bartner allweddol wrth wireddu’r prosiect arloesol hwn.

O’r cyfanswm a fuddsoddir, clustnodwyd hyd at £ 2.5m i ddatblygu Canolfan Ymchwil Ucheldir Pwllpeiran, adnodd unigryw a fydd yn canolbwyntio ar ehangu a gwella amaethyddiaeth yr ucheldir drwy ymchwil arloesol, hyfforddiant a datblygu. (Mae’r datblygiad hwn yn ddibynnol ar gytuno’n derfynol ar y les gyda Llywodraeth Cymru).

Bydd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth yn dod â budd mawr i'r economi ac i gymdeithas, o'r lleol i'r byd-eang, drwy harnesu’r adnoddau naturiol unigryw o bobl a lle a’r galluoedd rhyngddisgyblaethol sydd gan Aberystwyth i’w cynnig.

Bydd isadeiledd a chyfleusterau newydd yn cael eu datblygu i ddenu cwmnïau ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn creu cynnyrch masnachol llwyddiannus sydd yn seiliedig ar ddulliau modern o fridio planhigion.

IBERS yng Ngogerddan yw cartref y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol gwerth £6.8m a dderbyniodd gefnogaeth Llywodraeth Cymru a BBSRC. Cafodd y Ganolfan, sy'n cynnwys tŷ gwydr ymchwil mwyaf datblygedig y Deyrnas Gyfunol, ei hagor ym mis Mai 2012.

Bydd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth yn cynnwys canolfan hyfforddi sy'n canolbwyntio ar fasnach, a bydd yn galluogi nifer o adrannau o fewn y Brifysgol i weithio gydag IBERS i ddatblygu’r bio-economi.

Bydd hefyd yn cynnwys llwyfan ar gyfer ymchwil i’r ucheldir ar gyfer y DG, a Phartneriaeth-Cyhoeddus-Preifat-Cynhyrchwyr ar gyfer Diogelwch Bwyd ac Ynni wedi ei adeiladu o amgylch canolfan fridio planhigion arloesol sy’n wynebu busnes ac sy’n cynnwys adnodd cenedlaethol ar gyfer mesur gwerth cynnyrch newydd yn annibynnol.