Gwelliannau Campws Penglais

Mae ystafelloedd dysgu, astudio, ac ystafelloedd cyfrifiaduron ar Gampws Penglais wedi cael eu hailwampio dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r gwelliannau yn golygu bod ein myfyrwyr yn elwa o’r cyfleusterau a'r dechnoleg o’r radd flaenaf.

Mae’r prosiect gwelliannau yn un parhaus felly dychwelwch i’r dudalen hon yn y dyfodol agos i ddarganfod mwy am y datblygiadau ar y Campws.