Llety Fferm Penglais

Mae Fferm Penglais wedi ei lleoli yn union y tu ôl i’r pentref myfyrwyr arobryn Pentre Jane Morgan, ac o fewn pellter cerdded hawdd i gampws Penglais a Chanolfan Llanbadarn y Brifysgol.

Mae Fferm Penglais yn darparu llety ar gyfer 1000 o fyfyrwyr, gyda 100 o fflatiau stiwdio - gan gynnwys ardal penodedig ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Ysbrydolwyd dyluniad y datblygiad newydd gan dirwedd a phensaernïaeth Cymru wledig, ac mae’n cynnwys cyfres o adeiladau tri llawr gyda fflatiau i chwech neu wyth o fyfyrwyr mewn llety hunanarlwyo.

Mae pob adeilad yn cynnig ystafelloedd gwely en-suite hael, ceginau dwbl ac ardaloedd lolfa cynllun agored. Yr ystafelloedd unigol yw’r mwyaf sydd ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol, ac mae pob ystafell yn cynnig digon o le i fyfyrwyr fyw ac astudio, a mynediad i'r rhyngrwyd drwy wifrau caled neu Wi-Fi.

Er mwyn hyrwyddo gweithgareddau dysgu a chymdeithasol ceir canolfan sy’n darparu ystod o adnoddau cymdeithasol a dysgu gan gynnwys golchdai, storfa beiciau, gofod cymunedol ar gyfer clybiau a chymdeithasau, a chaffi.

Darganfod mwy am Fferm Penglais

Taith Rhithwir o'r Campws, gan gynnwys Fferm Penglais

Galeri o Luniau