Myfyrwraig PhD Twristiaeth, Olga Garcia, yn ennill gwobr y papur gorau mewn cynhadledd twristiaeth gritigol

06 Gorffennaf 2017

Enillodd Olga Garcia y wobr am y papur gorau mewn cynhadledd Twristiaeth Gritigol ddiweddar yn Mallorca, Spain.

Pryd Diwedd Flwyddyn a Gwobrau Ysgol Fusnes Aberystwyth a‘r Gymdeithas Economeg

17 Mai 2017

Cynhaliodd Ysgol Fusnes Aberystwyth Bryd Diwedd Blwyddyn ochr yn ochr â'r Gymdeithas Economeg yn y Royal Pier Brasserie ar ddydd Sadwrn 6 Mai 2017.

Ethol Athro Economeg o Aberystwyth yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol

11 Mai 2017

Mae Athro Economeg o Brifysgol Aberystwyth wedi’i ethol yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol. 

Gweithdy Arweinyddiaeth

02 Chwefror 2017

Mwynhaodd myfyrwyr Athrofa Busnes a’r Gyfraith dau ddiwrnod o weithgareddau arweinyddiaeth yng Ngregynog

Economegydd Ysgol Fusnes Aberystwyth wedi’i wahodd i gyflwyno canfyddiadau ymchwil ym Manc y Byd

16 Rhagfyr 2016

Yn ddiweddar, cyflwynodd Dr Homagni Choudhury, Darlithydd mewn Economeg a Chyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer Cyfrifeg, Cyllid ac Economeg yn Ysgol Fusnes Aberystwyth ei waith ymchwil a wnaed ar y cyd â chydweithwyr yn y Cyngor Indiaidd ar gyfer Ymchwil ar Gysylltiadau Economaidd Rhyngwladol (ICRIER, New Delhi, India) mewn cynhadledd ar 'Swyddi a Datblygiad' a gynhaliwyd ym mhencadlys Banc y Byd yn Washington DC (UDA) ar yr 2-3 Tachwedd 2016.

Llongyfarchiadau i Mustakkima Afrin

16 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i Mustakkima Afrin, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Diwrnod Agored Ar-lein Prifysgol Aberystwyth

06 Rhagfyr 2016


Diwrnod Agored Ar-lein Prifysgol Aberystwyth
Dydd Iau, 8 Rhagfer 18.00 – 20.00Mae’r digwyddiad ar-lein byw yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr i brofi Aberystwyth heb deithio.

Myfyrwyr twristiaeth yn dod i adnabod y chwedl

11 Tachwedd 2016

Fel rhan o'u croeso i Aberystwyth, wnaeth myfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Rheolaeth Twristiaeth (N800) ymweld â'r atyniad twristiaeth poblogaidd, King Arthurs Labyrinth

Sgorau Uchel i’r Ysgol Fusnes am Foddhad Myfyrwyr

10 Awst 2016

Mae Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr ardderchog o 90% am foddhad cyffredinol gan fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol 2016 yr NSS.

'Busnes yn y Bae' yn profi sgiliau craidd y gweithle

24 Tachwedd 2015

Wnaeth myfyrwyr blwyddyn olaf o'r Ysgol Rheolaeth a Busnes cael eu dewis i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Busnes yn y Bae’ ym Mhrifysgol Abertawe fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Myfyrwyr Twristiaeth yn Ymweld â Hwb Antur Twristiaeth

20 Tachwedd 2015

Wnaeth fyfyrwyr Twristiaeth yr ysgol Rheolaeth a Rheoli Busnes ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd yn ddiweddar, cartref yr enwog 'Zipworld' a 'Bounce Below'.

Ymweliad Myfyrwyr i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion

13 Tachwedd 2015

Aeth myfyrwyr israddedig cyrsiau rheoli cefn gwlad a rheoli twristiaeth ar ymweliad maes i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yng Ngheinewydd, Ceredigion.

Raddedig MSc Marchnata yn dod yn Myfyriwr Gyntaf SMB i gael Thesis wedi’i Cyhoeddi

09 Tachwedd 2015

O dan oruchwyliaeth Dr Jan Breitsohl a Dr Ian Harris, derbyniodd raddedig MSc Marchnata James Wilcox Jones radd dosbarth cyntaf am ei draethawd ar theori ‘groupthink’ mewn cymunedau ariannol ar-lein. Yn dilyn hynny, cafodd y traethawd ei ail-weithio i safon gyhoeddadwy ac mae bellach wedi'i gyhoeddi yn y rhifyn diweddaraf y Journal of Customer Behaviour.

Canlyniadau DHLE 2014 a NSS 2015 yn dangos cyflogadwyedd uchel a boddhad mewn pynciau dysg

24 Awst 2015

Wnaeth 100% o raddedigion SMB mewn i gyflogaeth a / neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis o raddio yn 2014.

Gwobr ‘Y Gorau o Gymru’ i Megi

05 Awst 2015

Derbynwyd graddedig Busnes a Rheoli, Megi Williams wobr 'Y Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio yn ddiweddar, sy’n rhoddedi i'r myfyriwr sy'n arddangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Cyflogadwyedd Graddedigion Ysgol Rheolaeth a Busnes yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol

17 Gorffennaf 2015

Mae ystadegau sydd wedi eu rhyddhau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos bod 94% o israddedigion YRhB yn gweithio neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach neu’r ddau, 13 pwynt canran yn uwch na llynedd.

Llwyddiant i fyfyrwyr Marchnata Aberystwyth yn y Senedd

18 Mehefin 2015

Myfyrwyr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn creu argraff ar farchnatwyr blaenllaw wrth iddynt gael eu coroni'n bencampwyr Brolio/The Pitch am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gwobr ATHE i Fyfyrwyr Twristiaeth YRhB

23 Ionawr 2015

Llongyfarchiadau i Mariya Fileva a Magdalena Bylicka sydd wedi cael eu henwi fel Myfyriwr Gorau Ôl-raddedig a Myfyriwr Gorau Israddedig gan y Gymdeithas Dwristiaeth mewn Addysg Uwch.

Llwyddiant i’r Ysgol Rheolaeth a Busnes yn REF 2014

18 Rhagfyr 2014

Mae 95% o waith ymchwil a gyflwynwyd gan yr Ysgol wedi cael ei farnu 'a gydnabyddir yn rhyngwladol' yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF), dim ond un canlyniad nodedig mewn perfformiad cryf gan YRhaB.

Ysgol Rheolaeth a Busnes ar y rhestr fer Ysgol Busnes y Flwyddyn

05 Tachwedd 2014

Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr Gwobrau Addysg Uwch y Times 2014.

Cyhoeddi’r Dreigiau ar gyfer Aber Does Dragons’ Den

21 Hydref 2014

Pum person busnes amlwg o Aberystwyth yn perfformio rôl y 'Dreigiau' ar gyfer y recordiad o Aber Does Dragons’ Den sydd ar y gweill.

Gwenno yn ennill Wobr ‘Y Gorau o Gymru’

14 Awst 2014

Fe wnaeth cyn fyfyriwr SMB, Gwenno Llewelyn, ennill wobr y 'Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio  ym mis Gorffennaf, sydd yn mynd i'r myfyriwr sy'n dangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Her Sgiliau SMB: Croeso i’r Ysgol

15 Hydref 2015

Roedd Her Sgiliau Busnes Blynyddol yr Ysgol Busnes a Rheolaeth unwaith eto yn fater hynod gystadleuol, gyda'r henwi'n briodol ‘Quietly Confident’ yn fuddugol.