Myfyrwyr PhD Busnes a’r Gyfraith yn Cael Meddalwedd Dadansoddi Ansoddol Newydd

06 Gorffennaf 2017

Mae myfyrwyr PhD o fewn Athrofa’r Busnes a’r Gyfraith wedi derbyn arian gan Alumni Prifysgol Aberystwyth trwy Gronfa Aber i brynu copїau o feddalwedd dadansoddi ansoddol newydd, NVivo.

Myfyrwraig PhD Twristiaeth, Olga Garcia, yn ennill gwobr y papur gorau mewn cynhadledd twristiaeth gritigol

06 Gorffennaf 2017

Enillodd Olga Garcia y wobr am y papur gorau mewn cynhadledd Twristiaeth Gritigol ddiweddar yn Mallorca, Spain.

Pryd Diwedd Flwyddyn a Gwobrau Ysgol Fusnes Aberystwyth a‘r Gymdeithas Economeg

17 Mai 2017

Cynhaliodd Ysgol Fusnes Aberystwyth Bryd Diwedd Blwyddyn ochr yn ochr â'r Gymdeithas Economeg yn y Royal Pier Brasserie ar ddydd Sadwrn 6 Mai 2017.

Ethol Athro Economeg o Aberystwyth yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol

11 Mai 2017

Mae Athro Economeg o Brifysgol Aberystwyth wedi’i ethol yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol. 

Gweithdy Arweinyddiaeth

02 Chwefror 2017

Mwynhaodd myfyrwyr Athrofa Busnes a’r Gyfraith dau ddiwrnod o weithgareddau arweinyddiaeth yng Ngregynog

Economegydd Ysgol Fusnes Aberystwyth wedi’i wahodd i gyflwyno canfyddiadau ymchwil ym Manc y Byd

16 Rhagfyr 2016

Yn ddiweddar, cyflwynodd Dr Homagni Choudhury, Darlithydd mewn Economeg a Chyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer Cyfrifeg, Cyllid ac Economeg yn Ysgol Fusnes Aberystwyth ei waith ymchwil a wnaed ar y cyd â chydweithwyr yn y Cyngor Indiaidd ar gyfer Ymchwil ar Gysylltiadau Economaidd Rhyngwladol (ICRIER, New Delhi, India) mewn cynhadledd ar 'Swyddi a Datblygiad' a gynhaliwyd ym mhencadlys Banc y Byd yn Washington DC (UDA) ar yr 2-3 Tachwedd 2016.

Llongyfarchiadau i Mustakkima Afrin

16 Rhagfyr 2016

Llongyfarchiadau i Mustakkima Afrin, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Diwrnod Agored Ar-lein Prifysgol Aberystwyth

06 Rhagfyr 2016


Diwrnod Agored Ar-lein Prifysgol Aberystwyth
Dydd Iau, 8 Rhagfer 18.00 – 20.00Mae’r digwyddiad ar-lein byw yn cynnig cyfle i ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr i brofi Aberystwyth heb deithio.

Myfyrwyr twristiaeth yn dod i adnabod y chwedl

11 Tachwedd 2016

Fel rhan o'u croeso i Aberystwyth, wnaeth myfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n astudio Rheolaeth Twristiaeth (N800) ymweld â'r atyniad twristiaeth poblogaidd, King Arthurs Labyrinth

Sesiwn Sgiliau Gyrfaoedd Ysgol Fusnes Aberystwyth

18 Hydref 2016

Un o uchafbwyntiau yr Wythnos Groeso yn yr ysgol Busnes Aberystwyth bob blwyddyn yw’r Sesiwn Sgiliau Gyrfaoedd.

Darlithydd Ysgol Busnes Aberystwyth yn Ennill Grant Ymchwil y Brifysgol

30 Awst 2016

Mae grant ymchwil Prifysgol Aberystwyth 2016 wedi rhoi i Dr Jan Breitsohl am ei cynnig ymchwil ar 'Gwrthdaro yn y Cyfryngau Cymdeithasol'. Bydd y wobr yn cael ei ddefnyddio i ariannu Cynorthwyydd Ymchwil a fydd yn arsylwi ac yn dadansoddi gwrthdaro defnyddwyr - ddefnyddwyr mewn cymunedau ar-lein ar gyfer y cyfnod o 3 mis.

Myfyriwr PhD yn Marchnata Denitsa Dineva yn Ennill y Wwobr 'Papur Gorau'

24 Awst 2016

Wnaeth myfyriwr PhD blwyddyn gyntaf Denitsa Dineva a'i dau goruchwylwyr Dr Jan Breitsohl a'r Athro Brian Garrod ennill y 'wobr papur Gorau' yn gynhadledd yr Academi Marchnata 2016 am ei papul E-Farchnata a trac Marchnata Digidol.

Sgorau Uchel i’r Ysgol Fusnes am Foddhad Myfyrwyr

10 Awst 2016

Mae Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr ardderchog o 90% am foddhad cyffredinol gan fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol 2016 yr NSS.

Diwrnod Graddio yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes

20 Gorffennaf 2016

Uchafbwynt y flwyddyn academaidd i gymaint o fyfyrwyr a staff Ysgol Rheolaeth a Busnes Aberyswtyth yw’r diwrnod graddio. Ni wnaeth 2016 siomi. Ar fore Mawrth heulog, daeth staff, graddedigion a'u cyfeillion a'u teuluoedd ynghyd i ddathlu llwyddiant gannoedd o fyfyrwyr o bob rhan o'r byd.


 

Camu i Mewn i Ffau’r Ddraig Aber

09 Mehefin 2016

Daeth disgyblion chweched dosbarth lleol o Ysgol Penweddig i Brifysgol Aberystwyth yn ddiweddar i gamu i mewn i Ffau’r Ddraig Aber, gan gyflwyno syniadau am gynhyrchion newydd i banel o bobl fusnes lleol.

Gwaharddiadau ar ysmygu yn arwain at ostwng ehangiad rhyngwladol cwmnïau tybaco

08 Mehefin 2016

Mae ein Cadeirydd yn Rheolaeth, yr Athro Jo Crotty, yn gydawdur ar erthygl sydd wedi ymddangos yn y blwg dylanwadol ‘The Conversation’ o'r enw 'Sut all gwaharddiadau ysmygu arwain at farwolaeth y diwydiant tybaco'.

'Busnes yn y Bae' yn profi sgiliau craidd y gweithle

24 Tachwedd 2015

Wnaeth myfyrwyr blwyddyn olaf o'r Ysgol Rheolaeth a Busnes cael eu dewis i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Busnes yn y Bae’ ym Mhrifysgol Abertawe fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Myfyrwyr Twristiaeth yn Ymweld â Hwb Antur Twristiaeth

20 Tachwedd 2015

Wnaeth fyfyrwyr Twristiaeth yr ysgol Rheolaeth a Rheoli Busnes ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd yn ddiweddar, cartref yr enwog 'Zipworld' a 'Bounce Below'.

Ymweliad Myfyrwyr i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion

13 Tachwedd 2015

Aeth myfyrwyr israddedig cyrsiau rheoli cefn gwlad a rheoli twristiaeth ar ymweliad maes i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yng Ngheinewydd, Ceredigion.

Raddedig MSc Marchnata yn dod yn Myfyriwr Gyntaf SMB i gael Thesis wedi’i Cyhoeddi

09 Tachwedd 2015

O dan oruchwyliaeth Dr Jan Breitsohl a Dr Ian Harris, derbyniodd raddedig MSc Marchnata James Wilcox Jones radd dosbarth cyntaf am ei draethawd ar theori ‘groupthink’ mewn cymunedau ariannol ar-lein. Yn dilyn hynny, cafodd y traethawd ei ail-weithio i safon gyhoeddadwy ac mae bellach wedi'i gyhoeddi yn y rhifyn diweddaraf y Journal of Customer Behaviour.

Canlyniadau DHLE 2014 a NSS 2015 yn dangos cyflogadwyedd uchel a boddhad mewn pynciau dysg

24 Awst 2015

Wnaeth 100% o raddedigion SMB mewn i gyflogaeth a / neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis o raddio yn 2014.

Gwobr ‘Y Gorau o Gymru’ i Megi

05 Awst 2015

Derbynwyd graddedig Busnes a Rheoli, Megi Williams wobr 'Y Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio yn ddiweddar, sy’n rhoddedi i'r myfyriwr sy'n arddangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Cyflogadwyedd Graddedigion Ysgol Rheolaeth a Busnes yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol

17 Gorffennaf 2015

Mae ystadegau sydd wedi eu rhyddhau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos bod 94% o israddedigion YRhB yn gweithio neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach neu’r ddau, 13 pwynt canran yn uwch na llynedd.

Llwyddiant i fyfyrwyr Marchnata Aberystwyth yn y Senedd

18 Mehefin 2015

Myfyrwyr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn creu argraff ar farchnatwyr blaenllaw wrth iddynt gael eu coroni'n bencampwyr Brolio/The Pitch am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gwobr ATHE i Fyfyrwyr Twristiaeth YRhB

23 Ionawr 2015

Llongyfarchiadau i Mariya Fileva a Magdalena Bylicka sydd wedi cael eu henwi fel Myfyriwr Gorau Ôl-raddedig a Myfyriwr Gorau Israddedig gan y Gymdeithas Dwristiaeth mewn Addysg Uwch.

Llwyddiant i’r Ysgol Rheolaeth a Busnes yn REF 2014

18 Rhagfyr 2014

Mae 95% o waith ymchwil a gyflwynwyd gan yr Ysgol wedi cael ei farnu 'a gydnabyddir yn rhyngwladol' yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF), dim ond un canlyniad nodedig mewn perfformiad cryf gan YRhaB.

Ysgol Rheolaeth a Busnes ar y rhestr fer Ysgol Busnes y Flwyddyn

05 Tachwedd 2014

Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr Gwobrau Addysg Uwch y Times 2014.

Cyhoeddi’r Dreigiau ar gyfer Aber Does Dragons’ Den

21 Hydref 2014

Pum person busnes amlwg o Aberystwyth yn perfformio rôl y 'Dreigiau' ar gyfer y recordiad o Aber Does Dragons’ Den sydd ar y gweill.

Gwenno yn ennill Wobr ‘Y Gorau o Gymru’

14 Awst 2014

Fe wnaeth cyn fyfyriwr SMB, Gwenno Llewelyn, ennill wobr y 'Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio  ym mis Gorffennaf, sydd yn mynd i'r myfyriwr sy'n dangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Her Sgiliau SMB: Croeso i’r Ysgol

15 Hydref 2015

Roedd Her Sgiliau Busnes Blynyddol yr Ysgol Busnes a Rheolaeth unwaith eto yn fater hynod gystadleuol, gyda'r henwi'n briodol ‘Quietly Confident’ yn fuddugol.