Pryd Diwedd Flwyddyn a Gwobrau Ysgol Fusnes Aberystwyth a‘r Gymdeithas Economeg

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

17 Mai 2017

Cynhaliodd Ysgol Fusnes Aberystwyth Bryd Diwedd Blwyddyn ochr yn ochr â'r Gymdeithas Economeg yn y Royal Pier Brasserie ar ddydd Sadwrn 6 Mai 2017. Llongyfarchiadau i’r bobl isod am eu gwaith caled, cyflawniad a chyfraniad i’r Ysgol.

Cyflawniad Academaidd Rhagorol 2017

Jack Stewart - Busnes a Rheolaeth
Kristiina Napritson - Twristiaeth
Chris Judge - Cyfrifeg a Chyllid
Edouard Payne - Economeg Busnes
Kacper Rossa - Economeg
Ciaran Hawley - Marchnata

 

Cyflawniad Eithriadol Cyd-gwricwlaidd 2017

Kelly-Ann Challinor - Busnes a Rheolaeth
Chloe Louise Inness - Twristiaeth
Ffion Baker- Cyfrifeg a Chyllid
Geena Whiteman - Economeg Busnes
Dan Margrie - Economeg
Owen Deere - MarchnataNôl i'r brig