Opsiynau Llety

Gall dewis ble i fyw yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol fod yn benderfyniad mawr; mae sawl ffactor y gallech eu hystyried cyn llenwi’ch ffurflen gais.

Er enghraifft:

  • Pris – beth allwch chi ei fforddio? Mae gennym ystod o fathau o lety ar gyfer pob poced, o ystafelloedd sengl safonol i fflatiau stiwdio mwy moethus
  • Lleoliad – Mae gyda ni neuaddau ar y Campws neu yn y Dref.
  • Adnoddau – Pa adnoddau sy’n bwysig i chi? e.e. en-suite?
  • Cyfnod y Drwydded – Ydych chi eisiau stafell am y flwyddyn academaidd yn unig neu drwy’r haf hefyd?
  • Bwyd - A fyddai’n well gennych lety Arlwyo (llety yn cynnwys swm o arian ar gyfer bwyd gyda bwyty ar y safle), Hunan-Arlwyo (llety yn unig) neu Ran-Arlwyo (llety hunan-arlwyo yn cynnwys swm o arian ar gyfer bwyd)?
  • Cymharu LletyCymharweh ein preswylfeydd i weld yr opsiwn llety gorau iddoch