Pantycelyn-Penbryn

Adnoddau

Dyma rai o’r prif gyfleusterau:

 • Llety arlwyo
 • Bwyty a chaffi arobryn - TaMed Da a TaMed Bach
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus y tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM) - gan gynnwys gweithfannau cyfrifiadurol, Wi-Fi, mannau astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffau lledr
 • Storfa ddiogel i gadw beiciau
 • Ardaloedd gyda seddi cyfforddus
 • Peiriannau bwyd
 • Mannau casglu Sbwriel ac Ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, mae’n rhaid cael trwydded)
 • Staff Cymorth Preswyl yn byw yn y neuadd
 • Ystafell Teledu Cymunedol

Beth sydd yn eich Ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely a matras – sengl safonol (3 troedfedd) neu ddwbl bach (4 troedfedd)*
 • Cabinet wrth ochr y gwely yn y rhan fwyaf o ystafelloedd
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp ddesg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel
 • Basn ymolchi

* Os cewch gynnig ystafell gyda gwely dwbl bach byddwn yn eich e-bostio cyn ichi gyrraedd fel y gallwch ddod â dillad gwely y maint cywir gyda chi. Rydym yn awgrymu eich bod yn prynu cynfasen  fflat ar gyfer gwely dwbl yn hytrach na chynfasen ffitiedig, er mwyn gallu ei lapio o dan y matras.

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell, 1 Rhewgell neu 1 Oergell/Rhewgell
 • Popty pen-bwrdd/gril cyfunol
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Eitemau Ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr

 

Ystafelloedd ymolchi

 • Toiledau
 • Cawodydd
 • Baddondai
 • Basnau ymolchi
 • Drychau

Mae nifer yr ystafelloedd ymolchi yn cyd-fynd â’r nifer sy’n byw yn y fflat.

Lleoliad

mapCliciwch ar y map i weld union lleoliad Pantycelyn-Penbryn.

Mae Penbryn o fewn 2 funud ar droed i:

Oriel Luniau

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol ym Mhenbryn. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost wythnosol 2017/18

Hyd y drwydded 2017/18

Cost wythnosol 2018/19

Hyd y drwydded 2018/19

Sengl £116.41 (yn cynnwys lwfans bwyd) 39 wythnos* £116.41 (yn cynnwys lwfans bwyd) 39 wythnos**

*O 10.00yb ar 22/09/2017 – 10.00yb ar 22/06/2018

**O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019

 Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety