Llety Rhan-Arlwyo

Newydd ar gyfer 2017/18 yw ein pecyn llety a bwyd ar gael i fyrywyr sydd yn dewis Cwrt Mawr Band Pris 2.

Trwy dewis yr opsiwn hwn, yn ogystal â’r hwyl o goginio yn eich cegin llawn eich hun, gallwch hefyd fwynhau prydau yn ein hystod eang o fannau lletygarwch gwych ar draws y brifysgol.

Mae’r pecyn yn cynnwys lwfans sy’n cyfateb i £5.50 y dydd i'w wario ar fwyd mewn dewis o leoliadau, saith diwrnod yr wythnos, am gyfnod y Drwydded. Mae’r opsiwn rhan-arlwyo yn cyfuno amser cymdeithasol a hyblygrwydd ar gyfer ein myfyrwyr.

Ein Llety Rhan-Arlwyo yw: