Byw yn un o’r Neuaddau

Ydych chi’n gwybod pryd y bydd y gwres ymlaen yn eich llety? Ydych chi’n cael trafferth gyda rhywbeth yn eich stafell? Ydych chi angen cofrestru ymwelydd? Os ydych chi’n byw yn un o’n neuadd preswyl ar hyn o bryd fe gewch chi gymorth a gwybodaeth ar y materion hyn a mwy o ddilyn y dolenni isod: 

Cod Ymarfer UUK

Llawlyfr Preswylwyr

Archwiliadau

Rhaglen Profi Larymau Tân

Gwneud cais am Atgyweiriadau

Cofrestru Ymwelydd

Cais Trosglwyddo

Amseroedd Gwresogi a Dŵr Poeth

Cyfleusterau Golchi Dillad

Profi Offer Trydanol

'Sut i' Canllawiau Defnyddiwr Offer

Yswiriant Eiddo Personol

Parcio Beiciau'n Ddiogel

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Cymorth