Cyfeiriad Post

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw bost, mae'n bwysig eich bod yn rhoi eich cyfeiriad post cywir ...

Cwrt Mawr, Rosser & Trefloyne

Cwrt MawrRosserTrefloyne
Eich Enw
Bloc: (llythyren eich bloc h.y A,B…)
Fflat: (rhif eich fflat)
Cwrt Mawr
Penglais
Aberystwyth
SY23 3AN 
Eich Enw
Bloc: (llythyren eich bloc h.y C,D,E,F,G)
Fflat: (rhif eich fflat)
Rosser
Penglais
Aberystwyth
SY23 3LH
Eich Enw
Bloc: (llythyren eich bloc h.y A,B)
Fflat: (rhif eich fflat)
Trefloyne
Penglais
Aberystwyth
SY23 3LH

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Am Rosser G: Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Preswylfeydd Glan y Môr

AberglasneyBalmoralBlaenwern
Eich Enw
Bloc: Aberglasney
Fflat: (rhif eich fflat)
Aberglasney
Rhodfa’r Môr
Aberystwyth
SY23 2BX
Eich Enw
Bloc: Balmoral
Fflat: (rhif eich fflat)
Balmoral
Rhodfa Fuddug
Aberystwyth
SY23 2BN
Eich Enw
Bloc: Blaenwern
Fflat: (rhif eich fflat)
Blaenwern
Rhodfa Fuddug
Aberystwyth
SY23 2DH
CaerleonCarpenterCeredigion
Eich Enw
Bloc: Caerleon
Fflat: (rhif eich fflat)
Caerleon
Morfa Mawr
Aberystwyth
SY23 2DP 
Eich Enw
Bloc: Carpenter
Fflat: (rhif eich fflat)
Carpenter
Rhodfa’r Môr
Aberystwyth
SY23 2BY 
Eich Enw
Bloc: Ceredigion
Fflat: (rhif eich fflat)
Ceredigion
Rhodfa’r Môr
Aberystwyth
SY23 2DB
ClarendonPumlumonTy GlyndwrTy Gwerin
Eich Enw
Bloc: Clarendon
Fflat: (rhif eich fflat)
Clarendon
Rhodfa Fuddug
Aberystwyth
SY23 2DG
Eich Enw
Bloc: Pumlumon
Fflat: (rhif eich fflat)
Pumlumon
Rhodfa Fuddug
Aberystwyth
SY23 2DJ
Eich Enw
Bloc: Ty Glyndwr
Fflat: (rhif eich fflat)
Ty Glyndwr
Morfa Mawr
Aberystwyth
SY23 2HG
Eich Enw
Bloc: Ty Gwerin
Fflat: (rhif eich fflat)
Ty Gwerin
Morfa Mawr
Aberystwyth
SY23 2HF

Dosberthir post yn uniongyrchol i flwch llythyrau drws eich fflat.

Am Clarendon: Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Pantycelen-Penbryn

 
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc)
Fflat: (rhif eich fflat)
Penbryn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3UU

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

Fferm Penglais

Blociau 1 - 4Blociau 5 - 8Blociau 9 - 12
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y 1,2,3,4)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B,C)
Fferm Penglais
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FH  
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y 5,6,7,8)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B,C)
Fferm Penglais
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FJ  
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y 9,10,11,12)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B,C)
Fferm Penglais
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FN
Blociau 13 - 14*Blociau 15 - 16Blociau 17 - 20Blociau 21 - 22 
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y 13,14)
Ystafell: (rhif eich ystafell h.y 1,2)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B)
Fferm Penglais
Aberystwyth
SY23 3FP 
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y. 15,16..)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B,C)
Fferm Penglais
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FP 
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y. 17,18,19,20)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B,C)
Fferm Penglais
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FQ 
Eich Enw
Bloc: (rhif eich bloc h.y. 21,22)
Fflat: (llythyren ein fflat h.y A,B)
Fferm Penglais
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FR 

Dosberthir post i flwch post dynodedig eich fflat a geir o fewn eich bloc.

* Ar gyfer Ystafelloedd Stiwdio yn unig (Blociau 13 & 14): bydd angen i chi gynnwys rhif eich ystafell.

Pentre Jane Morgan

Tai 1 - 73Tai 74 - 151Tai 152 - 178
Eich Enw
Tŷ: (rhif eich tŷ)
Pentre Jane Morgan
Penglais
Aberystwyth
SY23 3TE
Eich Enw
Tŷ: (rhif eich tŷ)
Pentre Jane Morgan
Penglais
Aberystwyth
SY23 3TG
Eich Enw
Tŷ: (rhif eich tŷ)
Pentre Jane Morgan
Penglais
Aberystwyth
SY23 3TH

Dosberthir post yn uniongyrchol i’ch tŷ.