Cofnodi Nam

Os oes gennych nam llety sydd ddim angen sylw brys, defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni. Nodwch y bydd yr adroddiadau nam ar-lein yn cael eu derbyn a'u prosesu rhwng Dydd Llun - Dydd Gwener (9.00yb-5.00yp). 

Felly, os ydych angen cymorth ar unwaith, cysylltwch â’n Llinell Gymorth Bywyd Campws 24/7 ar 01970 622900 neu ddefnyddiwch y ffôn brys sydd ar gael o fewn phob preswyl.

Fel arall, bydd Derbynfa Campws Bywyd (a leolir yn Y Sgubor, Fferm Penglais), ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener rhwng 8.30yb - 6.00yh. Y tu allan i'r oriau hyn (6:00yh-8:30yb) gallwch ymweld â Derbynfa’r Campws (a leoli’r yn yr adeilad i'r chwith o brif fynedfa’r Campws).