Cymorth

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau yn eich ystafell neu fflat, e.e. rydych wedi cloi’ch hun allan, nid ydych yn teimlo’n dda, mae angen atgyweirio rhywbeth, neu fod gennych broblem â chymydog, mae gennym staff ar gael 24 awr y dydd i’ch helpu.

Y Swyddfa Llety

Gall Tim y Swyddfa Llety eich helpu gyda unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch eich llety a gallwch gysylltu â ni drwy'r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622900 - Llinell Gymorth 24/7 Bywyd Campws -  mae ffôn ym mynedfa pob adeilad (neu yn y bloc cymunedol yn PJM) a fydd yn eich cysylltu â’r rhif hwn.

Ffôn: 01970 622984 yn ystod oriau swyddfa (08.30yb - 6.00yp, dydd Llun i ddydd Gwener).

E-bost: llety@aber.ac.uk.

Yn bersonol: Ewch i’r Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais (Ar agor rhwng 08.30yb a 6.00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Y Tim Diogelwch

Y tu allan i’r oriau swyddfa gallwch gysylltu â’n tim diogelwch cyfeillgar drwy’r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622900 – Llinell Gymorth 24/7 Bywyd Campws -  mae ffôn ym mynedfa pob adeilad (neu yn y bloc cymunedol yn PJM) a fydd yn eich cysylltu â’r rhif hwn.

Yn bersonol: Ewch i'r Y Tim Diogelwch wedi’u lleoli yn Nerbynfa Campws Penglais (Ar agor 24/7).

Y Gwasanaethau Brys

Os byddwch chi angen Ambiwlans, yr Heddlu, y Frigâd Dân neu Wylwyr y Glannau dylech ffonio’r Gwasanaethau Brys ar unwaith ar:

Ffôn allanol - 999.

Ffôn mewnol - 222.

Yr ysbyty agosaf yw Ysbyty Cyffredinol Bronglais, ar Riw Penglais, tua 0.4 milltir o’r prif gampws.