Canolfannau Dysgu

Y Lolfa @ Rosser a'r Lolfa @ PJM

Mae ein Canolfannau Dysgu yn darparu lle cyfleus i chi wneud eich gwaith academaidd eich hun neu astudio fel grŵp ar gyfer seminar neu brosiect penodol reit yng nghanol eich llety. Maent ar agor 24/7 ac maent yn cynnwys cyfrifiaduron unigol, Wi-Fi, gwasanaethau argraffu a llungopïo, peiriannau bwyd ac ardaloedd â seddi cyfforddus.

Mae’r canolfannau dysgu wedi’u lleoli yn neuaddau Rosser a PJM ond maent yno ar gyfer yr holl fyfyrwyr a gellir cael mynediad iddynt trwy ddefnyddio eich Cerdyn Aber.