Profion 'PAT'

Rhaid i bob eitem drydanol sydd dros flwydd oed sy’n dod i lety’r Brifysgol fod â thystysgrif Prawf Diogelwch. Bydd nwyddau trydanol heb dystysgrif ddilys neu dderbynneb sy’n cadarnhau eu bod o dan flwydd oed yn cael eu symud, ynghyd ag unrhyw eitemau sydd wedi’u gwahardd.

Bob blwyddyn rydym yn cynnal sesiynau Profion PAT lle gallwch chi fynd â’ch eitemau trydanol i gael eu profi- fel arfer yn cael ei gynnal ym mis Hydref, yn fuan ar ôl i chi gyrraedd.