Digwyddiadau a Gweithgareddau

Oes gennych chi ddiddordeb neu hobi penodol?

Cymerwch olwg ar Ddigwyddiadau'r Undeb Myfyrwyr, y Timau Chwaraeon a'r Chymdeithasau

 

Ydych chi’n edrych am weithgareddau sy’n gysylltiedig â ffitrwydd?

Edrychwch ar Weithgareddau a Dosbarthiadau’r Ganolfan Chwaraeon

 

Grwpiau a Gweithgareddau Lleol

Mae hefyd gan dref Aberystwyth cymuned fywiog y tu allan i gampws y brifysgol. Mae grwpiau lleol yn trefnu gŵyliau, grwpiau darllen, clybiau rhedeg a llawer mwy, sydd yn hapus iawn i groesawu myfyrwyr. Gofynnwch i’ch Cynorthwyydd Preswyl am fentrau o’r fath, neu anfonwch e-bost i reslife@aber.ac.uk i ofyn am ragor o wybodaeth, a byddwn yn ceisio eich helpu.