Dyma'ch Cynorthwyydd Preswyl ar gyfer 2017/18!

Zach

Cwrs: BSc Cyfrifyddu a Chyllid

Yn dod o: Llundain

Hoff lyfr: The Hunger Games gan Suzanne Collins

Hoff ffilm: London Has Fallen

Ffaith Hwyl: Mae wedi gwneud naid bynji oddi ar Bont Brooklyn.

 

Emily

Cwrs: BSc Seicoleg

Yn dod o: Swydd Gaerwrangon

Hoff lyfr: The Mortal Instruments gan Cassandra Clare

Hoff ffilm: 10 Things I Hate About You

Ffaith hwyl: Gwelodd y goleuadau'r Gogledd ond ni chredai eu bod yn drawiadol iawn, mae'r lluniau'n llawer gwell!

 

Rhydian

Cwrs: MSc Biotechnoleg

Yn dod o: Caerdydd

Hoff lyfr: Consider Phlebas gan Ian Embanks

Hoff ffilm: Inglorious Basterds

Ffaith hwyl: Unwaith y cyfwelwyd Ben Stiller ar gyfer Teledu Cymraeg.

 

Tom

Cwrs: BSc Sŵoleg

Yn dod o: Llundain

Hoff lyfr: Feral gan George Monbiot

Hoff ffilm: Pontypool

Ffaith hwyl: Mae wedi goroesi twymyn Dengue!

 

Amanda

Cwrs: MPhil Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Yn dod o: Rio De Janeiro

Hoff lyfr: Frankenstein gan Mary Shelly

Hoff ffilm: Fantasia

Ffaith hwyl: Wedi bod yn rhan o brotestiadau gwleidyddol a threfniadaeth ym Mrasil.

  

Tommy

Cwrs: MSc Newid Amgylcheddol, Effaith ac Addasu

Yn dod o: Glannau Merswy

Hoff lyfr: Nation gan Terry Prattchet

Hoff ffilm: Jurassic Park

Ffaith hwyl: Mae wedi hedfan o gwmpas Antarctica yn hongian allan o gefn anwyren.

 

Jim

Cwrs: PhD Hanes y Cyfryngau

Yn dod o: Gogledd Swydd Efrog

Hoff lyfr: Monkey Man gan Stephen Price

Hoff ffilm: Butch Cassidy and The Sundance Kid

Ffaith hwyl: Wedi cael coffi ar ynys gydag Esgob Sant Helena a ddywedodd wrtho ei fod unwaith wedi helpu i ddwyn drysau Uudeb Myfyrwyr Aberystwyth yn y 60au.