Dyma'ch Cynorthwyydd Preswyl ar gyfer 2017/18!

Zach

Cwrs: BSc Cyfrifyddu a Chyllid

O: Llundain

Hoff lyfr: The Hunger Games gan Suzanne Collins

Hoff ffilm: London Has Fallen

Ffaith hwyl: Mae ef wedi neidio oddi ar Bont Brooklyn.

 

 

Emily

Cwrs: BSc Seicoleg

O: Worcestershire

Hoff lyfr: The Mortal Instruments gan Cassandra Clare

Hoff ffilm: 10 Things I Hate About You

Ffaith hwyl: Nid oedd goleuadau'r Gogledd wedi creu argraff arni hi, mae'r lluniau'n llawer gwell!

 

 

Rhydian

Cwrs: MSc Biotechnoleg

O: Caerdydd

Hoff lyfr: Consider Phlebas gan lan Embanks

Hoff ffilm: Inglorious Basterds

Ffaith hwyl: Wedi cynnal cyfweliad gyda Ben Stiller ar gyfer Teledu Cymraeg. 

 

 

Tom

Cwrs: BSc Sŵoleg

O: Llundain

Hoff lyfr: Feral gan George Monbiot

Hoff ffilm: Pontypool

Ffaith hwyl: Goroesodd twymyn Dengue!

 

 

Tommy

Cwrs: MSc Newid, Effaith ac Addasiad Amgylcheddol

O: Glannau Mersi

Hoff lyfr: Nation gan Terry Prattchet

Hoff ffilm: Jurassic Parl

Ffaith hwyl: Wedi hedfan o gwmpas Antartica yn hongian allan cefn awyren.

 

 

Jim

Cwrs: PhD Hanes y Cyfryngau

O: Gogledd Swydd Efrog

Hoff lyfr: Monkey Man gan Stephen Price

Hoff ffilm: Butch Cassidy and The Sundance Kid

Ffaith hwyl: Wedi cael coffi ar ynys gydag Esgob Sant Helena a ddywedodd wrthym ei fod unwaith wedi helpu i ddwyn drysau UM Aberystwyth yn y 60au.