Cod Ymarfer UUK

Mae'r lle rydych yn byw ynddo yn rhan fawr o brofiad mynd i'r Brifysgol, a dyna pam rydym ymhlith y Prifysgolion sydd wedi llofnodi Cod Llety Myfyrwyr am eiddo a reolir gan Brifysgolion.

Cyflwynwyd y Cod yn 2006 ac mae eisoes wedi codi safonau llety, a'i nod yw dal ati i gyfoethogi'r profiad y mae myfyrwyr yn ei gael o'u llety yng Nghymru a Lloegr.  

Mae'r Cod yn diogelu’ch hawl i lety sydd yn ddiogel ac o ansawdd da, ac mae'n sicrhau y cewch y gorau o'ch amser yn llety'r Brifysgol. Mae'n rhoi braslun o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl o'ch llety yn ogystal â'ch cyfrifoldebau fel tenant.

Mae'n rhaid inni ddangos ein bod yn cydymffurfio â'r Cod ac mae ein harchwilwyr mewnol yn monitro hynny'n rheolaidd.

Am ragor o wybodaeth, gweler gwefan y Cod Llety Myfyrwyr.