Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Blwyddyn Academaidd 2017/18

Dyddiad

Digwyddiad

03 Ebrill 2017

Ceisiadau ar-lein ar gyfer yn llety yn agor ar gyfer myfyrwyr sydd ag Aberystwyth fel DC, DWG, AC neu AWG* - Sut mae gwneud cais

Gorffennaf ymlaen

Agor eich cyfrif e-bost PA (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn)

01 Awst  2017

Israddedigion Newydd
Gallwn sicrhau llety ichi yn eich blwyddyn gyntaf os gwnewch gais erbyn y dyddiad hwn Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety cyn y dyddiadau cau a geir yn y Cynnig Llety.

17 Awst 2017

Cyhoeddir y Canlyniadau Safon Uwch (Safon A) gan UCAS

01 Medi 2017

Uwchraddedigion Newydd & Israddedigion Clirio/Addasu
Gallwn sicrhau llety ichi yn eich blwyddyn gyntaf os gwnewch gais cyn y dyddiad hwn. Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety cyn y dyddiadau cau a geir yn y Cynnig Llety.

22 Medi 2017

Dechrau’r Cytundeb Trwydded i Lety y Brifysgol am 10.00am

22 - 24 Medi 2017

Penwythnos Mawr y Croeso

26 Medi 2017

 Rhaid eich bod wedi meddiannu eich ystafell erbyn 10.00  ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.

02 Hydref 2017

Dechrau Tymor 1

20 Tachwedd 2017

Caiff myfyrwyr sy’n dychwelyd i’r Brifysgol am y Flwyddyn Academaidd 2018/2019 wneud cais ar-lein am Lety’r Brifysgol. Ceir manylion llawn yn yr e-byst wythnosol at fyfyrwyr. Gweler ein Polisi Blaenoriaeth Llety am fwy o fanylion.

20 Tachwedd 2017

Caiff myfyrwyr ddechrau chwilio am lety preifat trwy ddefnyddio’r gronfa ddata o lety’r sector preifat sydd ar-lein

23 Tachwedd 2017

Ffair Tai

18 Rhagfyr 2017 - 06 Ionawr 2018

Gwyliau’r Nadolig

10 - 23 Ionawr 2018

Arholiadau

29 Ionawr 2018 

Dechrau Tymor 2

26 Mawrth - 14 Ebrill 2018

Gwyliau’r Pasg

Ebrill 2018

Cyhoeddir gwybodaeth am lety yn ystod Gwyliau’r Haf gan y Swyddfa Llety.  Bydd manylion am y llety sydd ar gael, y prisiau, amodau sicrhau lle, a’r ffurflenni cais ar gyfer haf 2017 ar gael.

16 Ebrill 2018 

Dechrau Tymor 3

07 - 12 Mai 2018

Yr Wythnos Adolygu

14 Mai - 02 Mehefin 2018

Arholiadau

02 Mehefin 2018

Diwedd y Tymor

22 Mehefin 2018

Daw’r Cytundeb Trwydded i Lety’r Brifysgol (39 o wythnosau) i ben am 10.00am

29 Mehefin 2018

Daw’r Cytundeb Trwydded i Lety’r Brifysgol (40 o wythnosau) i ben am 10.00am

Gorffennaf 2018

Graddio
I sicrhau llety ar gyfer yr ymgynulliadau Graddio, cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau.

07 Medi 2018

Daw’r Cytundeb Trwydded i Lety’r Brifysgol (50 o wythnosau) i ben am 10.00am