Pryd alla i wneud cais am lety?

Bydd ceisiadau ar gyfer myfyrwyr newydd (glasfyfyrwyr) a myfyrwyr uwchraddedig yn agor tua dechrau mis Ebrill- Sylwer y gall y dyddiadau hyn fod yn wahanol bob blwyddyn academaidd. 

Bydd ceisiadau ar gyfer myfyrwyr presennol a fyddai'n dymuno dychwelyd i'r preswylfeydd Prifysgol y flwyddyn nesaf yn agor ganol mis Tachwedd- Sylwer y gall y dyddiadau hyn fod yn wahanol bob blwyddyn academaidd.