Pryd alla i wneud cais am lety?

I fyfyrwyr Newydd (glasfyfyrwyr) bydd cyfnod gwneud ceisiadau yn agor tua dechrau mis Ebrill.

I fyfyrwyr a hoffai ddod yn ôl i fyw yn llety’r Brifysgol y flwyddyn nesaf, bydd y cyfnod gwneud ceisiadau’n dechrau ganol mis Tachwedd / Rhagfyr.