A oes angen i mi dalu blaendal?

Taliad £100 ar-lein yw'r blaendal a bydd angen ei dalu wrth i chi gwblhau'r Pecyn Trwydded Llety. Ond, os ydych chi eisoes yn byw yn llety'r Brifysgol bydd eich blaendal presennol yn cael eu defnyddio - felly nid oes raid talu blaendal!*

*Os oes gennych flaendal â ni eisoes bydd gweddill y balans yn cael ei ddefnyddio i sicrhau eich lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf; ond, os yw eich blaendal wedi gostwng islaw’r £100 angenrheidiol bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth.