Pwy ddylwn i ei ffonio os byddaf angen cymorth?

Os byddwch chi angen unrhyw gymorth edrychwch ar ein tudalen Cymorth

Ond, os ydych chi angen Ambiwlans, yr Heddlu, y Frigâd Dân neu Wylwyr y Glannau dylech ffonio’r Gwasanaethau Brys ar unwaith ar:

Ffôn allanol - ffoniwch 999 neu

Ffôn mewnol - ffoniwch 222