Beth sy’n digwydd i’m llety os ydw i’n penderfynu tynnu’n ôl o’r Brifysgol?

Os ydych chi’n penderfynu tynnu’n ôl o’r Brifysgol dylech roi gwybod i’r Swyddfa Llety am eich penderfyniad a llenwi’r ffurflenni tynnu’n ôl angenrheidiol gyda’ch Adran Academaidd a Chymorth i Fyfyrwyr. Ni allwn eich rhyddhau o’ch cytundeb trwydded llety nes bod Cymorth i Fyfyrwyr wedi anfon cadarnhad i ni eich bod yn tynnu’n ôl.

Os ydych chi’n gadael eich ystafell heb ddweud wrthym ni a heb ddychwelyd eich allwedd, byddwch yn dal i orfod talu am eich llety. Noder, ar ôl i chi adael eich cwrs, mae’n rhaid i chi adael eich Llety o fewn 7 diwrnod, gan ddychwelyd eich allwedd i’r Swyddfa Llety neu i Dderbynfa’r Llety.