Sut bydd fy mlaendal llety yn cael ei ad-dalu i mi?

Os dalsoch chi’ch ffioedd llety mewn rhandaliadau bydd eich blaendal yn cael ei ad-dalu i’r un cyfrif. Os dewisoch dalu’n llawn ar ddechrau’r flwyddyn bydd y Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr yn trefnu i’r blaendal gael ei dalu’n ôl mewn siec a fydd yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad cartref.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol byddem yn eich cynghori i beidio â chau eich cyfrif yn y Deyrnas Gyfunol tan i chi dderbyn ad-daliad eich blaendal. Os ydych yn dymuno derbyn yr ad-daliad mewn cyfrif yn eich gwlad eich hun gallwch lenwi Ffurflen Gais am Ad-daliad Rhyngwladol a’i hanfon i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr.