A oes llety ar gael i ymgeiswyr Clirio/Addasu?

Rydym yn sicrhau llety i ymgeiswyr clirio/addasu. I fod yn gymwys bydd angen i chi wneud cais erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad a derbyn y cynnig o lety a wnaed i chi erbyn y dyddiad cau a nodwyd yn y Cynnig Llety. Noder y gellir sicrhau lle i chi yn llety’r Brifysgol, ond ni ellir sicrhau math penodol o ystafell neu leoliad. Ceir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys teithiau ar-lein o’r llety ar – Llety