Ar ôl cael cynnig lle ar gwrs, sut mae gwneud cais am lety?

Yn fuan ar ôl cadarnhau lle i chi astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth byddwch yn cael e-bost gan y Swyddfa Llety yn eich gwahodd i wneud cais am lety Prifysgol (noder, os ydych eisoes wedi ysgogi eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth, byddwn yn cysylltu â chi ar y cyfrif hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wirio’n rheolaidd). Bydd yr e-bost yn rhoi gwybodaeth i chi ynghylch sut i wneud cais gan ddefnyddio ein ffurflen gwneud cais am lety ar-lein. Byddwch angen eich rhif UCAS personol 10 digid, eich cyfenw a’ch dyddiad geni i fewngofnodi a gwneud cais am lety. Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais ar - Sut i Wneud Cais