Beth sy’n digwydd ar ôl i mi wneud cais am lety?

Byddwch yn cael cynnig llety drwy e-bost, a fydd yn rhoi gwybod i chi pa fath o ystafell a gynigir i chi. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses o dderbyn y cynnig hwn a sicrhau lle yn llety’r Brifysgol ar - Beth fydd yn digwydd nesaf - Myfyrwyr Newydd