Pryd fydd angen i mi dalu'r Ffi Dderbyn?

Mae'n rhaid i hwn gael ei dalu erbyn y dyddiad a roddir yn eich pecyn trwydded.