Beth fydd yn digwydd os byddaf ar wyliau pan fyddwch yn anfon y pecyn trwydded ataf?

Dylai’r rhan fwyaf o lefydd gynnig cysylltiad rhwydwaith  fel y gallwch gadw golwg cyson ar eich negeseuon e-bost. Rhaid ichi gadarnhau eich cytundeb trwydded a thalu eich ffi dderbyn ar lein. Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch â ni.