Amdano'r Llety

Pryd gaf fi wybod ym mha neuadd y byddaf yn byw ynddi?

Cewch wybod ym mha neuadd y byddwch yn byw pan gewch eich cynnig llety.

Yn anffodus, ni allwn ddweud yn union pa floc/tŷ/fflat neu ystafell nes y byddwch yn cyrraedd.

Pam nad ydw i wedi cael lle yn fy newis cyntaf?

Ni allwn warantu y cewch le yn eich dewis cyntaf o lety. Byddwn yn defnyddio eich dewisiadau fel canllaw ac yn gwneud pob ymdrech i roi lle i chi yn y llety o’ch dewis, ond mae hyn yn dibynnu ar argaeledd yr ystafelloedd ar adeg eu clustnodi.

Caiff y llety ei glustnodi gan system gyfrifiadurol ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl dyddiad ac amser y cais. Ond, mae gan fyfyrwyr penodol flaenoriaeth ac efallai fod eu llety hwy wedi’i glustnodi fel blaenoriaeth uwch na’ch un chi. Gweler ein Polisi Blaenoriaethau Llety i gael rhagor o wybodaeth.

A allaf newid llety ar ôl cael fy nghynnig?

Cysylltwch â’r Swyddfa Llety a gallwn weld pa ddewisiadau llety sydd ar gael.

Neu, yn fuan ar ôl i chi symud i mewn, efallai y bydd modd i chi drosglwyddo ystafell. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Drosglwyddo.

Post

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r cyfeiriad cywir i sicrhau bod unrhyw bost yn cael ei anfon i’r lle iawn. Mae eich cyfeiriad post llawn ar gael ar ein gweddalen cyfeiriad post.

A allaf weld fy ystafell cyn symud i mewn?

Yn anffodus, ni allwch weld eich llety cyn symud i mewn.

I weld ein hystod o lety ewch i’r dudalen dewisiadau llety i weld lluniau ohonynt, neu dewch i un o’n diwrnodau agored ble gallwch gael taith o amgylch y llety.