Clirio ac Addasiad

A fydd llety ar gael i fyfyrwyr clirio/addasu?

Gwarentir llety i fyfyrwyr clirio ac addasu os ydych chi’n gwneud cais erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac yn derbyn y cynnig o lety a wneir i chi erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety. 

Ar ôl cael cynnig lle ar fy nghwrs, sut mae gwneud cais am Lety Prifysgol?

Ar ôl i chi gael cadarnhad o le i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd y Swyddfa Llety’n cysylltu â chi i’ch gwahodd i wneud cais am lety. Byddant yn cysylltu â chi drwy e-bost felly os ydych eisoes wedi ysgogi eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wirio’n rheolaidd.

Bydd y gwahoddiad yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i wneud cais. Byddwch angen eich rhif adnabod personol UCAS 10 digid, cyfenw a dyddiad geni i fewngofnodi a gwneud cais am lety. Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar – Sut i wneud Cais.