Ffioedd Llety

  • Ffioedd Llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2017/18
NeuaddMath o YstafellCost Ariannol (yn fras)Cyfradd WythnosolCyfradd y NosonHyd y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoRhan-
Arlwyo
Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddol
2017/18
£
Tair
Rhandaliad
Hyd
£
Ion
£
Ebr
£
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,267 1,227 1,227  95.41  13.63 (1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,331

1,131

1,100

1,100

85.40

12.20

(1) 39 wythnos      
Cwrt Mawr Band Pris 2  Sengl 4,832* 1,642 1,595 1,595 123.90 17.70 (1) 39 wythnos      
Fferm Penglais (ystafell ymolchi yn gysylltiedig) Sengl 5,074 1,726 1,674 1,674  126.84  18.12 (2) 40 wythnos    
Fferm Penglais (Stwdio) Sengl 5,074 1,726 1,674 1,674  126.84  18.12 (2) 40 wythnos      
Fferm Penglais (Stwdio) Sengl 6,342 2,156 2,093 2,093  126.84  18.12 (3) 50 wythnos      
Pantycelyn-Penbryn  Sengl  4,540*  1,544

1,498

1,498 116.41  16.63  (1) 39 wythnos     
Penbryn

 Sengl

4,540*

1,544

1,498

1,498

116.41

16.63

(1) 39 wythnos    
Pentre Jane Morgan

Sengl

3,778

1,284

1,247

1,247

96.88

13.84

(1) 39 wythnos      
Rosser (ystafell ymolchi yn gysylltiedig) Sengl 4,294 1,460  1,417  1,417  110.11  15.73 (1) 39 wythnos      
Rosser G (ystafell ymolchi yn gysylltiedig / Uwchraddedigion) Sengl 5,506 1,872 1,817 1,817  110.11  15.73 (3) 50 wythnos      
Trefloyne Sengl 3,721 1,267 1,227 1,227 95.41 13.63 (1) 39 wythnos      
Glan y Môr

Sengl

3,778

1,284

1,247

1,247

 96.88

13.84

(1) 39 wythnos      
Glan y Môr (ystafell ymolchi yn gysylltiedig) Sengl 4,360 1,482 1,439 1,439  111.79 15.97 (1) 39 wythnos      

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety?

 

Allwedd

Band Pris 1 - Lolfa a Chegin/Ystafell Fwyta

Band Pris 2 - Cegin/Ystafell Fwyta

(1) Hyd cyffredinol y drwydded yw 39 wythnos.

Bydd y cyfnod meddiannaeth yn dechrau am 10yb ar 22ain Medi 2017 - Diweddu 10yb ar 22ain Mehefin 2018

(2) Hyd cyffredinol y drwydded yw 40 wythnos.

Bydd y cyfnod meddiannaeth yn dechrau am 10yb ar 22ain Medi 2017 - Diweddu 10yb ar 22ain Mehefin 2018

(3) Hyd cyffredinol y drwydded yw 50 wythnos.

Bydd y cyfnod meddiannaeth yn dechrau am 10yb ar 22ain Medi 2015 - Diweddu 10yb ar 7fed Medi 2018

* Yn cynnwys swm o £1,501.50 fel lwfans prydau wedi’I dalu Ymlaen llaw.

NODER:

  • Mae’r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Amcangyfrifwyd y gost flynyddol i’r bunt agosaf.
  • Amcangyfrifon yn unig yw ffigurau’r rhandaliadau.
  • Mae’r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â’r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol.
  • Am ragor o wybodaeth yn nodi’n union beth sydd ar gael ym mhob un o’r gwahanol Fathau o Lety, gweler Fathau o Llety