Myfyrwyr Rhyngwladol

Myfyrwyr tramor sy'n talu ffioedd, myfyrwyr israddedig ac ôl-radd, yn siwr o gael lle mewn Llety sy'n eiddo i’r Brifysgol, neu a reolir ganddi, drwy gydol eu hastudiaethau a addysgir ym Mhrifysgol Aberystwyth.

I fod ar dir i gael y sicrwydd hwn o lety rhaid ichi wneud cais erbyn y dyddiad priodol, sef yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety*:

Israddedig = 1af Awst

Uwchraddedig = 1af Medi

*Gosodir telerau ac amodau; ewch i’n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion. 

Edrychwch ar yr adran Sut i Wneud Cais i gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddiadau.  Mae’n bwysig ichi gofio bod lle mewn llety sy'n eiddo i’r brifysgol, neu a reolir ganddi, yn cael ei warantu, ond ni ellir gwarantu math arbennig o stafell na lleoliad a bod Cyfnodau Trwyddedau Llety yn weithredol.

 Llety dros yr Haf

Mae llety prifysgol ar gael dros yr haf a rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr tramor a fyddai o bosib yn dymuno aros yn ein neuaddau.

Gellir gweld gwybodaeth am lety i fyfyrwyr cynlluniau cyfnewid a myfyrwyr Erasmus yn yr adran Erasmus a Chynlluniau Cyfnewid.