Byw yn un o’r Neuaddau

Ydych chi’n gwybod pryd y bydd y gwres ymlaen yn eich llety? Ydych chi’n cael trafferth gyda rhywbeth yn eich stafell? Ydych chi angen cofrestru ymwelydd? Os ydych chi’n byw yn un o’n neuadd preswyl ar hyn o bryd fe gewch chi gymorth a gwybodaeth ar y materion hyn a mwy o ddilyn y dolenni isod: 

Cod Ymarfer UUK

Llawlyfr Preswylwyr

Dyddiadau Archwiliadau

Rhaglen Profi Larymau Tân

Cofnodi Nam

Cofrestru Ymwelydd

Cais Trosglwyddo

Amseroedd Gwresogi a Dŵr Poeth

Cyfleusterau Golchi Dillad

Profi Offer Trydanol

'Sut i' Canllawiau Defnyddiwr Offer

Yswiriant Eiddo Personol

Parcio Beiciau'n Ddiogel

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Cymorth

 

Melissa Louise Vagg
(Cyfun) BA Senograffeg a Dylunio Theatr ac Astudiaethau Perfformio
a

Cwrt Mawr

“Mae’n gysur i wybod bod y porthorion wastad wrth law 24 awr y dydd i helpu os bydd problem!”