Bywyd Preswyl

Croeso i’ch Cymuned Preswyl CHI!

‌Mae ymuno â Phrifysgol Aberystwyth ond yn dechrau o rywbeth cyffrous iawn. Trwy ddewis i fyw yn llety’r Brifysgol, byddwch yn dod yn rhan o gymuned llawer mwy, cefnogol, hwyl a fywiog.

Mae’r Tîm Bywyd Preswyl yma i’ch helpu i gael y profiad preswyl i fyfyrwyr gorau posibl ac yn wirioneddol yn gwneud y gorau o’ch amser ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Tîm o fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr!

Fel cyd-fyfyriwr, mae’ch Cynorthwyydd Preswyl yma i roi cefnogaeth ac arweiniad i greu amgylchedd byw a dysgu cadarnhaol a sicrhau bod y gymuned preswyl ydych yn byw ynddo yn gallu ffynnu.

Gall hyn gynnwys canllawiau ar ddatrys anghyfodau fflat, sut i guro straen arholiadau, neu ond ble i ddod o hyd i’r cwpan gorau o goffi yn Aber! Os nad ydynt yn gallu helpu neu ddim yn gwybod yr ateb, byddant yn eich cyfeirio at rywun sy’n gallu.

Gallant hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â llu o ddigwyddiadau, gweithgareddau, chwaraeon ac adloniant a ddarperir gan yr Undeb Myfyrwyr a Chwaraeon Aber, er mwyn gwella eich profiad fel myfyriwr.

Yn ogystal â hyn, drwy gydol y flwyddyn, byddant yn trefnu digwyddiadau preswyl bach rhwng fflatiau ac yn y mannau cymunedol o amgylch eich llety, gan roi cyfle i gyfarfod pobl newydd ac efallai ceisio rhywbeth newydd.

Ewch i’n tudalen Facebook Bywyd Preswyl lle gallwch gadw i fyny gyda’r holl digwyddiadau diweddaraf.

Sut mae dod o hyd i ni?

Mae pob Cynorthwyydd Preswyl yn gyfrifol am eu ‘hardal’ eu hunain o fyfyrwyr a byddant wrth law yn ystod y Penwythnos Croesawu Mawr, a’r wythnosau sy’n dilyn, i’ch helpu i ymgartrefu yn eich llety. Trwy gydol y flwyddyn bydd eich CP yn alw i weld sut mae pethau’n mynd, gwirio os oes gennych unrhyw bryderon eu bod yn gallu helpu gyda ac yn rhoi y wybodaeth diweddaraf am yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyfeddol sy’n digwydd o amgylch y campws ac of fewn eich llety i chi.

Fodd bynnag, os ar unrhyw adeg ydych angen rhywun i siarad â, neu os oes gennych bryder a nad ydych yn siŵr pwy i siarad â, gallwch gysylltu â’r tîm Bywyd Preswyl drwy’r Llinell Gymorth Bywyd Campws 24 awr ar 01970 622900 a byddwn yn trefnu i’ch CP i alw rownd.

Y Newyddion Diweddaraf!

Grwpiau Ffocws Bywyd Preswyl – 10fed Mai – 5ed Mehefin 2017

Ymunwch ag un o’n Grwpiau Ffocws i gael cyfle i roi eich barn a dweud wrthym sut y byddai Bywyd Preswyl yn gweithio orau i chi a’ch cyfoedion. Mae sesiynau amrywiol ar gael, edrychwch ar ein tudalennau Grŵp Ffocws am fanylion pellach.