Byw. Chwerthin. Dysgu.

Hoffech chi ymuno ag un o’r cymunedau campws sy’n tyfu gyflymaf yn y DU? Oes gennych ddiddordeb mewn gwneud ffrindiau ac atogfion fydd yn para oes? Awydd profi diwylliannau, syniadau, a digwyddiadau newydd?

Os mai ie oedd eich ateb i’r cwestiynau yna, beth am ymuno â Chymuned Bywyd Preswyl Aberystwyth?

Ein nod yn y Bywyd Preswyl yw eich helpu i wneud y gorau o’ch amser ym Mhrifysgol Aberystwyth. O bartion crempog hanner nos a grwpiau darllen, i farathonau dawns a chystadlaethau gemau cyfrifiadurol; mae tîm Cynorthwywyr Preswyl Bywyd Preswyl yma’n gweithio bedair awr ar hugain y dydd i wneud eich amser yn y Brifysgol yn fythgofiadwy.

Tîm o fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr.

Pwy ydym ni yn union?

‌‌Cynorthwy-ydd Preswyl (CP): enw (1) arweinydd o blith y myfyrwyr sy’n gweithio i greu amgylchfyd byw a dysgu cadarnhaol (2) trefnydd digwyddiadau codi cymunedau (3) archarwr cudd

Rydym yn dîm o fwy na 30 o fyfyrwyr ac aelodau staff sy’n cynnig gofal bugeiliol a digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol eich amser yn y brifysgol.

O greu cyfleoedd cymdeithasol, hamdden ac addysgiadol ar gyfer eich bloc llety a’ch cymuned ar y campws, i gynnig gwasanaeth cymorth ar-alw bob nos, rydym yn wasanaeth sy’n cael ei weithredu gan fyfyrwyr, sy’n rhoi myfyrwyr yn gyntaf.

Sut mae dod o hyd i ni?

Mae’n fyd mawr allan yno, ond rydym yn addo y gallwn eich helpu i ganfod eich ffordd.

Yn ystod Wythnos y Glas, bydd eich Cynorthwy-ydd Preswyl yn taro heibio, yn cyflwyno’i hun, ac yn gweld sut rydych chi’n ymgartrefu. Drwy gydol y semester, bydd eich Cynorthwy-ydd Preswyl yn galw heibio gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau ar y campws ac, weithiau, fisgedi.

Ond os bydd eich bywyd newydd yn y Brifysgol yn drech na chi ar unrhyw adeg, rhowch alwad i ni ac fe wnawn ni helpu gyda’r pontio.

Beth am gymryd rhan?

Trwy fyw yn llety’r brifysgol, cewch fanteisio ar yr holl fuddion a gynigir gan Dîm Bywyd Preswyl. Ond os dymunwch wneud gwahaniaeth yn eich cymuned eich hun, rydym yma i’ch helpu i gael effaith.

‌Felly…

Byddwch yn Fentrus!

Byddwch yn Wyrdd!

Ysbrydolwch Arloesedd!

Dewch i Fyw gyda Ni a Charu Bywyd!