Cafodd Dr Marco Odello o’r Athrofa Busnes a’r Gyfraith ei wahodd fel siaradwr gwadd i Academi Amddiffyn Sweden

20 April 2017

Gwahoddwyd Dr Odello i siarad am Fasnachu mewn Pobl a Gweithrediadau Heddwch Rhyngwladol gan ei fod wedi cyfrannu pennod ar y pwnc mewn cyhoeddiad sydd ar y gweill a gyd-olygwyd gan yr Athro Ryszard Piotrowicz ar Fasnachu mewn Bodau Dynol fydd yn cael ei gyhoeddi gan Routledge eleni.

Adran y Gyfraith a Throseddeg Aber yn gosod y bar yn uchel mewn Arolwg Myfyrwyr

10 August 2016

Mae myfyrwyr Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi sgôr ardderchog o 89% i’w phrif gwrs gradd yn Y Gyfraith mewn arolwg DU dylanwadol, sy’n uwch na ffigwr y Deyrnas Unedig o 86%.

Archif Newyddion