Ymchwil

Mae holl ddarlithwyr yr Adran yn gwneud ymchwil yn gyson. Ysgrifennwyd nifer o lyfrau gan aelodau staff yn ddiweddar: mae’r rhain yn cynnwys nifer sylweddol o weithiau ysgolheigaidd sydd wedi derbyn clod eang, yn ogystal â llawlyfrau ar gyfer ymarferwyr a gwerslyfrau i fyfyrwyr. Mae’r staff yn cyfrannu erthyglau yn gyson i’r prif gylchgronau academaidd a phroffesiynol ac fe olygir dau gyfnodolyn o fri rhyngwladol yn yr adran sef – yr International Journal of Biosciences and the Law a’r Cambrian Law Review.

Gwahoddir staff yn aml i gyflwyno papurau mewn cynadleddau rhyngwladol, ac i roi cyngor i gwmnïau cyfraith a’r diwydiant cyfreithiol yn ogystal ag i amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus fel Comisiwn y Gyfraith, y Bwrdd Cymorth Cyfraith a’r Comisiwn Ewropeaidd.