Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

RHEOLIADAU ADEILADU A CHANIATÂD CYNLLUNIO -

DIWEDDARIAD I DRAWSGLUDWYR (CYMRU)

1.30pm – 4.30pm Dydd Iau 3 Awst 2017

Pris: £150

Mae 3 Pwynt DPP y Gyfraith ar gael

Braslun o'r cwrs

Mae rheoliadau adeiladu yn parhau i fod yn faes pwysig o safbwynt trawsgludo, ac mae caniatâd cynllunio wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Yn benodol, mae caniatâd cynllunio yn faes sydd wedi’i ddirprwyo i Lywodraeth Cymru. Nod y cwrs yw edrych ar y newidiadau hyn. 

Bydd y cwrs yn edrych ar y pynciau canlynol:

•           Cyfnodau gorfodi rheoliadau adeiladu

•           Llawlyfr y Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML)

•           Meysydd o ddiddordeb penodol cyfredol mewn perthynas â

             rheoliadau adeiladu

•           Newidiadau i reoliadau Diogelwch Nwy

•           Cyfnodau gorfodi ym maes cynllunio

•           Newidiadau i ddatblygu a ganiateir yng Nghymru

•           Ardoll Seilwaith Cymunedol; y diweddaraf

•           Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Y Siaradwr:

Mae Richard Snape yn ymgynghorydd gyda Davitt Jones Bould, sef y cwmni eiddo tiriog mwyaf y tu allan i Lundain. Mae Richard yn siaradwr adnabyddus ar bob agwedd ar Gyfraith Eiddo Tiriog ac mae’n darlithio ledled Prydain i gynulleidfa eang gan gynnwys cymdeithasau cyfreithiol lleol, cwmnïau cyfreithwyr, awdurdodau lleol ac adrannau’r llywodraeth. Fel siaradwr arbenigol i gyfreithwyr eiddo a gweithwyr proffesiynol ym maes eiddo, mae gan Richard enw da am gynnig cyngor ymarferol mewn ffordd ddifyr a hynod diddorol.

Os hoffech ddod, cysylltwch Non Lavaro

nol1@aber.ac.uk