Astudiaethau Israddedig

Cynigiwn nifer o wahanol raddau yn Y Gyfraith a Throseddeg ac mae pob un ohonynt yn sicrhau bod y myfyriwr yn cael ei hyfforddi’n drylwyr yn yr egwyddorion a’r dulliau sylfaenol. Mae’r dewisiadau sydd ar gael yn galluogi myfyrwyr i ddewis y cynllun astudio sy’n addas i’w hamcan a’u huchelgais bersonol.

Graddau yn y Gyfraith

Mae Adran y Gyfraith a Throseddeg Aberystwyth yn ceisio sicrhau bod pob myfyriwr yn cael ei hyfforddi’n drylwyr yn egwyddorion a dulliau sylfaenol y gyfraith, mewn rhesymu cyfreithiol ac yn y drefn gyfreithiol a’i sefydliadau. O fewn i’r ffiniau hyn, ceisiwn roi’r dewis mwyaf posibl i fyfyrwyr wrth ddewis cynllun astudio sy’n addas ar gyfer eu hamcanion a’u huchelgais. O’r herwydd, cynigiwn nifer o raddau gwahanol yn y Gyfraith – gradd LLB, BA (Y Gyfraith) a dau gynllun Y Gyfraith gyda Ieithoedd. Mae cynllun dwy flynedd ar gael yn ogystal i’r rheiny sydd eisoes wedi graddio mewn disgyblaeth heblaw’r gyfraith.

Cyrsiau gradd sydd ar gael

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Graddau mewn Troseddeg

Mae'r cynlluniau Gradd Troseddeg a gynigir gan yr Adran y Gyfraith a Throseddeg yn sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn sylfaen gadarn o'r egwyddorion sylfaenol droseddeg tra hefyd yn caniatáu iddynt symud ymlaen i arbenigo'n ymhellach yn y maes. Bydd myfyrwyr yn astudio esboniadau o droseddoldeb, erledigaeth ac ymatebion cymdeithasol iddo. Mae ein cynlluniau gradd troseddeg llawn ac ar y cyd yn rhoi sylfaen gadarn mewn sgiliau ymchwil droseddegol.

Cyrsiau gradd sydd ar gael

Gwybodaeth Ddefnyddiol

  • Dewis y Cynllun Gradd Cywir 
  • Dysgu ac Asesu
  • Cyfleoaedd Gyrfa i Droseddegwyr
  • Diwrnodau Ymweld
  • Gwybodaeth Cyflogadwyedd