Ymweld â ni

Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Caiff pob ymgeisydd sydd wedi cael cynnig lle wahoddiad awtomatig i ymweld â’r Adran ar ddiwrnodau penodol, gan roi’r cyfle iddynt gwrdd â staff a myfyrwyr presennol yn anffurfiol, cael golwg ar ein cyfleusterau, a gweld y lleoliad gwych sydd ganddi ar y campws a’i golygfeydd dros dref Aberystwyth a Bae Ceredigion.  

Cynhelir ein Diwrnodau Ymweld ar gyfer 2017 ar:

Dydd Mercher 15 Chwefror

Dydd Sadwrn 18 Chwefror

Dydd Sadwrn 4 Mawrth

Dydd Sadwrn 25 Mawrth

Mae ein Diwrnodau Ymweld yn rhedeg rhwng 11.30yb a 4.00yp. Llwythwch raglen i lawr: Visiting Day Programme 2017.

I gynorthwyo eich trefniadau ar gyfer eich ymweliad, gweler ein arweiniad ar gyfer Diwrnodau Ymweld os gwelwch yn dda: Arweiniad ar gyfer Diwrnodau Ymweld

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio â ni, cofrestrwch ar-lein i ddod i un o’n Diwrnodau Ymweld – Ffurflen Gofrestru Diwrnod Ymweld (os oes gennych unrhyw broblemau e-bostiwch law@aber.ac.uk).

Diwrnodau Agored Uwchraddedig

Dydd Mercher 15fed o Chwefror 2017 – Mi fydd rhaglen Diwrnod Agored Uwchraddedig yr Ysgol Fusnes yn rhedeg rhwng 1-3 y.h.

Lluniaeth 1-1.30 y.h.

1.30 y.h. ymlaen – sgwrs gyda Cyfarwyddwyr Uwchraddedig Ysgol Fusnes Aberystwyth. Mi fydd y sgwrs yn canolbwyntio ar resymau i astudio gradd Meistr, y rhaglenni sydd yn cael eu cynnig, y gwahaniaeth rhwng cyrsiau meistr a ddysgir a cyrsiau meistr ymchwil, y broses ceisio a chyfleoedd am gymorth ariannol. Archebwch le yma a cofestrwch yn Nerbynfa Adeilad Rheidol, Campws Llanbadarn pan rydych yn cyrraedd.


Dydd Mercher 15fed o Fawrth 2017 – Bydd gennym stondin yn y Ffair Astudiaeth Uwchraddedig yn Medrus, Campws Penglais, 2-4 y.h.

Diwrnodau Agored y Brifysgol

Os ydych yn ystyried gwneud cais i astudio yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, beth am ymweld ag Aberystwyth i gael gwybod mwy?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn trefnu Diwrnodau Agored ar gyfer darpar fyfyrwyr. Cofrestrwch ymlaen llaw ac anfonir rhaglen atoch er mwyn i chi allu trefnu eich ymweliad. Mae pob Adran ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn y digwyddiadau hyn ac mae croeso i bawb sy’n dangos diddordeb mewn astudio yma fynychu’r digwyddiadau. Gan ein bod ni o’r farn fod ymweld â phrifysgolion a cholegau posibl yn rhan arbennig o bwysig o’r penderfyniad o beth i’w astudio, a ble, rydym yn cymryd gofal i sicrhau bod Rhaglen ein Diwrnod Agored yn rhoi gwybodaeth i chi am ein cyrsiau a’n hadnoddau ac yn rhoi’r cyfle i chi gael sgwrs anffurfiol ag aelod o’r staff academaidd.

Cynhelir ein Diwrnodau Agored yn 2017 ar:

Dydd Mercher 12 Gorffennaf
Dydd Sadwrn 16 Medi
Dydd Sadwrn 14 Hydref
Dydd Sadwrn 11 Tachwedd