Cysylltiadau Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion

Gweler rhestr o gysylltiadau gyffredinol y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion isod:

 

Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion

Y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion yw canolbwynt gweinyddiaeth academaidd y brifysgol, ac mae’n gyfrifol am reoli, cydlynu a darparu amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau o fewn y sefydliad.

Ymgeiswyr

Israddedigion

+44 (0) 1970 622021 
ug-admissions@aber.ac.uk

Uwchraddedigion

+44 (0) 1970 622270
pg-admissions@aber.ac.uk

Student Records and Certification

Undergraduates

+44 (0) 1970 628515/622787 
ugfstaff@aber.ac.uk

Postgraduates

+44 (0) 1970 622274 [Taught
+44 (0) 1970 622272 [Research]
pgsstaff@aber.ac.uk

Certification

+44 (0) 1970 622016 / 622354
aocstaff@aber.ac.uk

Distance Learning

+44 (0) 1970 622527 / 622256
dlrstaff@aber.ac.uk

 

Swyddfa'r Cyfarwyddwr

Rhestr Staff

Tim Rheoli Hyn

Enw Rol Rhif ffon Ebost
Emma Williams Cyfarwyddwr 01970 622526 elw40@aber.ac.uk
Kim Bradick Cofrestrydd Cynorthwyol 01970 621898 krb@aber.ac.uk
Catherine Bean Cofrestrydd Cynorthwyol 01970 622525 cbb@aber.ac.uk
Dr Alan Macmillan Cofrestrydd Cynorthwyol 01970 621774 anm@aber.ac.uk
Dr Rhys Williams Rheolwr Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion 01970 622090 rlw@aber.ac.uk
Nerys Davies Rheolwr Swyddfa Derbyn Israddedigion 01970 621936 nmd@aber.ac.uk
Sue Moss Pennaeth Darpariaeth Rhyngwladol 01970 622287 sjm19@aber.ac.uk
Sarah Eva Derbyn Israddedigion - UCAS 01970 622018 sje@aber.ac.uk

 Staff Cynorthwyol

Enw Rol Rhif ffon E-bost
Margaret Smith Ysgrifennyddes i'r Cyfarwyddwr 01970 622013 mes@aber.ac.uk
Glenwen Morgans Cymorth Gweinyddol - Sicrwydd Ansawdd  01970 622527 gsm@aber.ac.uk
Helen Wyn Davies Cymorth Gweinyddol - Darpariaeth Rhyngwladol 01970 622014 hhd@aber.ac.uk

Ymgeiswyr

Lleolir Gwasnaethau Derbyn Israddedig a Uwchraddedig o fewn y Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd a lleolir ar y Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn ar Campws Penglais.

Oriau ago

Llun - Iau 9.00 y.b. - 5.00 y.p.
Gwener 9.00 y.b. - 4.00 y.p.
Sadwrn a Sul - Ar gau

A fyddech cystal a cyfeirio eich ymholiadau at y cyfeiriadau ebost gyffredinol a nodir isod:

Derbyn
Israddedigion

Derbyn Uwchraddedigion
Ymgeiswyr UD a Ewrop

Derbyn Uwchraddedigion
Ymgeiswyr Rhyngwladol

+44 [0] 1970 622021
ug-admissions@aber.ac.uk 

Am fwy o wybodaeth cliciwch
yma

+44[0] 1970 622270
pg-admissions@aber.ac.uk 

Am fwy o wybodaeth cliciwch
yma

+44 [0] 1970 622089
pg-overseas@aber.ac.uk

Am fwy o wybodaeth cliciwch
yma

  

Ceir hyd i manylion cyswllt aelodau staff penodol isod:

Staff Swyddfa Derbyn Israddedig

Enw Rôl Rhif Ffon Ebost
Nerys Davies Rheolwr Swyddfa Derbyn Israddedig 01970 621936 nmd@aber.ac.uk
Lindsey Roebuck Swyddog Swyddfa Derbyn Israddedig 01970 622921 lrr@aber.ac.uk
Paul Gatehouse Cynorthwy-ydd Swyddfa Derbyn Israddedig 01970 621935 pag18@aber.ac.uk

Staff Swyddfa Derbyn Graddedigion

Enw

Rôl

Rhif Ffon Ebost

Dr Rhys Williams

Rheolwr y Swyddfa Derbyn Graddedigion

01970 622090

rlw@aber.ac.uk

Sioned Hopkins

Cynorthwyydd Derbyn Graddedigion ar gyfer ymgeiswyr o’r DU ac Ewrop 

01970 622023

soh@aber.ac.uk

Mary Chamberlain

Swyddog Derbyn Graddedigion ar gyfer Hyfforddi Athrawon (TAR)

01970 621957

kmc@aber.ac.uk

Rhian Ellis-Barr

Cynorthwyydd Derbyn Graddedigion ar gyfer ymgeiswyr Rhyngwladol

01970 622089

rme@aber.ac.uk

Ffion Roberts

Cynorthwyydd Derbyn Graddedigion ar gyfer ymgeiswyr Rhyngwladol

01970 622089

fer@aber.ac.uk

Cofnodion Myfyrwyr a Thystysgrifau

Lleolir Y Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr a Thystysgrifau ar Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais.

Oriau Swyddfa

Llun - Iau 9.00 y.b. - 5.00 y.p.
Gwener 9.00 y.b. - 4.00 y.p.
Sadwrn a Sul - Ar gau

 

A fyddech gystal a defnyddio'r cyfeiriadau cyswllt gyffredinol a nodir isod: 

Myfyrwyr
Israddedig
Myfyrwyr Uwchraddedig 
a Ddysgir  
Tystysgrifau a Trawsgrifiadau
Myfyrwyr Uwchraddedig 
trwy Ymchwil
Dysgu o Bell 
Ffôn: +44 [0] 1970 628515 / 622787 
Ebostugfstaff@aber.ac.uk

Ffôn: +44 [0] 1970 622274
Ebostpgsstaff@aber.ac.uk

 

 

Ffôn:+44 [0] 1970 622354 / 622016
Ebost:aocstaff@aber.ac.uk

Ffôn: +44 [0] 1970 622272
Ebost:pgsstaff@aber.ac.uk

 

Ffôn: Phone: +44 [0] 1970 622256
Ebost: dlrstaff@aber.ac.uk

 

Gweler isod ar gyfer manylion cyswllt staff uniongyrchol:

Rhestr staff

Cofnodion Israddedig a Uwchraddedig a Ddysgir

Enw

Rôl

Rhif Ffôn E-bost
Catherine Bean Cofrestrydd Cynorthwyol 01970 622525 cbb@aber.ac.uk
Meleri Morgan Rheolwr Cofnodion Myfyrwyr a Ddysgir 01970 622273 atm@aber.ac.uk
Teresa Jones

Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Israddedig

01970 622787 trj@aber.ac.uk
Colin Bryan Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Israddedig 01970 628515 cob14@aber.ac.uk
Menna Davies Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Uwchraddedig a Ddysgir 01970 622274 mvd@aber.ac.uk

Tystysgrifau a Trawsgrifiadau

Enw

Rôl

Rhif Ffôn Ebost
Karen Morgan Swyddog Ardystio 01970 622849 krm@aber.ac.uk
Glenda Evans Cynorthwy-ydd Ardystio 01970 622016 gle@aber.ac.uk
Steffan Wyn Owen Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr 01970 622354 swo1@aber.ac.uk

Cofnodion Uwchraddedig trwy Ymchwil

Enw Rôl Rhif Ffôn Ebost
Dr Alan Macmillan Cofrestrydd Cynorthwyol 01970 621774 anm@aber.ac.uk
Jessica Spring Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Uchraddedig trwy Ymchwil 01970 622272 eps@aber.ac.uk

Cofnodion Myfyrwyr Dysgu o Bell

Enw Rôl Rhif Ffôn Ebost
Dr Gethin Rhys Cynorthwy-ydd Gweinyddol 01970 622256 ger@aber.ac.uk 

 

Sicrwydd Ansawdd

I weld wefan Sicrwydd Ansawdd cliciwch yma

Yn gyfrifol am prosesau sicrwydd ansawdd yn ymwneud â:

  • Monitro, cymeradwyo ac adolygu polisïau
  • Canllawiau ar prosesau
  • Arholwyr allanol
  • Cymeradwyo cynlluniau a modiwlau
  • Monitro blynyddol y cynlluniau trwy gwrs
  • Archwiliad perfformiad athrofa/adran

Manylion cyswllt

Sicrwydd Ansawdd
Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion
Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DD

 

Ffôn: +44 [0] 1970 622527
Ebost: sicrwydd-ansawdd@aber.ac.uk

 

Rhestr staff

Name Role Telephone Number E-mail
Kim Bradick Cofrestrydd Cynorthwyol +44 [0] 1970 621898 krb@aber.ac.uk
Kerry Bertenshaw Swyddog Ansawdd +44 [0] 1970 621886 kkb@aber.ac.uk
Dr Gethin Rhys Cynorthwy-ydd Gweinyddol +44 [0] 1970 622256 ger@aber.ac.uk

Darpariaeth Rhyngwladol

I mynedu wefan Darparieath Rhyngwladol cliciwch yma

Manylion cyswllt

Darpariaeth Rhyngwladol
Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion
Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DD

 

A fyddech cystal a cyfeirio pob ymholiad at: collaboration@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 622014

Rhestr staff

Enw

Rôl

Rhif Ffôn Email
Sue Moss Pennaeth Darpariaeth Rhyngwladol +44 [0] 1970 622287 sjm19@aber.ac.uk