Darpariaeth Cydweithredol

Manylion Cyswllt

Darpariaeth Cydweithredol
Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd
Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DD

 

Danfonir ymholiadau oll at: collaboration@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622014

 

Rhestr staff

Enw Rol

Rhif Ffon

Ebost
Sue Moss Pennaeth Darpariaeth Cydweithredol +44 [0] 1970 622287 sjm19@aber.ac.uk
Ffion Hoare Swyddog Ansawdd +44 [0] 1970 622022 fmj@aber.ac.uk
Martin Jones Swyddog Ansawdd +44 [0] 1970 621831 msj5@aber.ac.uk
Helen Wyn Davies Cynorthwy-ydd Gweinyddol +44 [0] 1970 622014 hhd@aber.ac.uk