Cofnodion Myfyrwyr a Thystysgrifau

Cofnodion Myfyrwyr a Thystysgrifau
Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DD

Oriau agor:

Dydd Llun - Dydd Iau: 09.00 – 17.00
Dydd Iau: 09.00 – 16.00

 

Ymholidau myfyrwyr Israddedig:

Ymholiadau myfyrwy Uwchraddedig a ddysgir:

Ardysgio a Thystysrifau

+44 [0] 1970 628515 / 622787 
ugfstaff@aber.ac.uk
 +44 [0] 1970 622274
pgsstaff@aber.ac.uk
+44 [0] 1970 622354 / 622016
aocstaff@aber.ac.uk

 

Rhestr staff

Enw Swydd Ffon E-bost
Catherine Bean Cofrestrydd Cynorthwyol 01970 622525 cbb@aber.ac.uk
Meleri Morgan Rheolwr Cofnodion Myfyrwyr addysgir 01970 622273 atm@aber.ac.uk
Teresa Jones Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Israddedig 01970 622787 trj@aber.ac.uk
Colin Bryan Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Israddedig 01970 628515 cob14@aber.ac.uk
Menna Davies Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr Uwchraddedig addysgir 01970 622274 mvd@aber.ac.uk

Ardystio a Thystysgrifau

Name Role Telephone E-mail
Karen Morgan Swyddog Cofnodion Myfyrwyr ac Ardystio 01970 622849 krm@aber.ac.uk
Glenda Evans Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr 01970 622016 gle@aber.ac.uk
Steffan Wyn Owen Cynorthwy-ydd Cofnodion Myfyrwyr 01970 622354 swo1@aber.ac.uk