Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Mae'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd yn ffynhonnell hwylus ar gyfer polisiau, rheoliadau a gweithdrefnau sy'n cefnogi rheolaeth safonau ac ansawdd academaidd yn Aberystwyth. Mae i'w ddefnyddio gan aelodau staff, arholwyr allanol, adolygwyr allanol a phartneriaid cydweithredol. 

Prif gysylltiadau SAACh ar gyfer materion sicrwydd ansawdd

Mrs Kim Bradick, Cofrestrydd Cynorthwyol krb@aber.ac.uk (ADP ac IBERS)

Dr Gethin Rhys, Uwch Swyddog Ansawdd ger@aber.ac.uk (ADHGS ac ACD)

Ms Kerry Bertenshaw, Swyddog Ansawdd kkb@aber.ac.uk (ABG ac AMFfCh)

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch darpariaeth gydweithredol at Mrs Judith Shepherd, Pennaeth Darpariaeth collaboration@aber.ac.uk

Gellir anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch materion sicrwydd ansawdd at sicrwydd-ansawdd@aber.ac.uk

 

8. Darpariaeth Rhyngwladol

Am fwy o wybodaeth gweler wefan Darparieth Cydweithredol.