Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Mae'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd yn ffynhonnell hwylus ar gyfer polisiau, rheoliadau a gweithdrefnau sy'n cefnogi rheolaeth safonau ac ansawdd academaidd yn Aberystwyth. Mae i'w ddefnyddio gan aelodau staff, arholwyr allanol, adolygwyr allanol a phartneriaid cydweithredol. 

 

Prif gysyllitauda SAACh ar gyfer materion sicrwydd ansawdd:

Mrs Kim Bradick, Cofrestrydd Cynorthwyol krb@aber.ac.uk

ADP ac IBERS


Dr Gethin Rhys, Uwch Swyddog Ansawdd ger@aber.ac.uk

ADHGS ac ACD


Kerry Bertenshaw, Swyddog Ansawdd kkb@aber.ac.uk

ABG ac AMFfCh

Gellir anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch materion sicrwydd ansawdd at:sicrwydd-ansawdd@aber.ac.uk

 

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch darpariaeth gydweithredol at:

Judith Shepherd, Pennaeth Darpariaeth Cydweithredol
collaboration@aber.ac.uk