2. Datblygu ac Adolygu

 • 2.1 Cyflwyniad i Ddatblygu ac Adolygu
 • 2.2 Cymeradwyo Modiwlau
 • 2.3 Crynodeb o’r Broses Cymeradwyo Cynllun
 • 2.4 Cynlluniau Astudio Newydd neu wedi’u Hailstrwythuro
 • 2.5 Mân Ddiwygiadau i Gynlluniau sy’n Bodoli
 • 2.6 Atal a Dileu Cynlluniau Astudio
 • 2.7 Adolygiad Cyfnodol o Gynlluniau
 • 2.8 Achrediad gan Gyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio
 • 2.9 Monitro Blynyddol y Cynlluniau Trwy Gwrs
 • 2.10 Archwiliad o Berfformiad Athrofa/Adran
 • 2.11 Archwiliad Ansawdd Adrannol